Nivedita ble integrert gjennom sønnens barnehagegang

Indiske Vedita er dataingeniør og trives i Norge, men føler hun slet med den personlige integreringsprosessen, før hun møtte andre likesinnede foreldre i Åpen Barnehage i Bergen.
– Uten Åpen Barnehage hadde jeg ikke blitt kjent med nordmenn, og slitt med å få venner og bli en del av lokalmiljøet, sier indiske Nivedita Gamghopathay til Utrop.

Språkmektige Nivedita er født i Calcutta, men har studert til doktor i Frankrike, og har også bodd og jobbet i Storbritannia, Tyskland og Danmark. I Tyskland ble hun kjent med sin nåværende new-zealandske ektemann, som etterhvert fikk seg jobb i Norge, og som hun fulgte etter.

Utrop fikk snakket med henne etter at hun talte foran integreringsminister Jan Tore Sanner og flere hundretalls andre deltakere under årets Integreringskonferanse.

Nivedita ankom Bergen og Norge, men slet med å finne seg til rette. Så fant hun likesinnede foreldre, både etnisk norske og med multinasjonal bakgrunn på Åpen Barnehage, hvor parets sønn går.

– For meg var dette det første stedet hvor jeg kunne bli kjent med nordmenn i en sosial kontekst. Før sønnen min begynte på Åpen Barnehage hadde jeg ingen norske venner, snakket ikke språket og kunne derfor ingenting om norsk kultur. Åpen Barnehage har gitt meg en «myk overgang» til å bli kjent med Norge og det norske, sier hun til Utrop.

Et tilbud for hjemmeværende

Åpen Barnehage i Bergen, som drives av Kirkens Nødhjelp, har to filialer: en i sentrum og en annen i på Slettebakken. Barnehagen er et møtested for foreldre som er hjemme på dagtid med barn fra 0-6 år, og ønsker sosialt samvær og samspill for sitt barn og seg selv.

Hovedmålgruppen er familier i området med barn som ikke har barnehageplass, slik at barnehagen fungerer som en slags «døråpner». Nivedita mener dette hjalp henne i sin praktiske hverdagsintegrering.

– Jeg har fått en slags språk- og kulturopplæring gjennom sosial interaksjon, som jeg igjen har brukt som et pluss til norsk- og samfunnsopplæringen.

I 2016 var 76 ulike land representert i de to åpne barnehagenefilialene. Flere av de ansatte har også opprinnelse utenfor Norge.

Yae Yeong Song er utdannet spesialpedagog og kommer fra Sør-Korea. Hun ser det som svært viktig med interaksjon blant ansatte og foreldre.

– 50 prosent av familiene som går i de to filialene våre i Bergen har flerkulturell bakgrunn, så dette er et tiltak som hjelper barnefamilier å praktisere språk og lære seg sosiale kodekser. Norske foreldre får samtidig lært om andre kulturer. sier hun.