– India og Pakistan trenger fredsbygging

India og Pakistan har hatt mange tiår med konfrontasjon, og et fortsatt komplisert forhold. Fokus på fred, sameksistens og regionalt samarbeide er derfor av stor betydning, sier Rajmohan Gandhi (lengst til høyre), sønnesønn av Mahatma Gandhi og president av fredsstiftelsen "Initiatives of Change".
Foto: Claudio Castello
– Kun en løsning basert på fred og fellesforståelse kan løse flokene mellom pakistanere og indere, og samtidig være til stor nytte for regionen, sier Rajmohan Gandhi, leder av den verdensomspennende organisasjonen "Initiatives of Change".
0Shares

Rajmohan, som er sønnesønn til den indiske frihetsforkjemperen Mahatma Gandhi, har gjennom sitt politiske og ideelle engasjement i løpet av mange år arbeidet for å bedre forholdet det sterkt betente forholdet mellom India og Pakistan. Han besøkte Oslo i perioden 7-12. april som et ledd i hans verdensturné for fred og forsoning.

Misliker utviklingen

Gandhi beskriver forholdet mellom begge landene som “en kald krig med flere utbrudd underveis siden 1947”, og er sterkt bekymret for utviklingen i kjølvannet av 9/11 og krigen mot terror. En internasjonal utvikling som av begge parter har blitt misbrukt til å vise muskler og beskytte særegne interesser i konfliktområder som Kashmir og Afghanistan, mener han.

– Vi ser særlig at en slik situasjon både underbygger ekstreme grupper, særlig på pakistansk side. Like skremmende er det å se at mange indiske politikere ikke er  ansvar bevisst når det gjelder å bygge et fredeligere forhold til Pakistan.

Kashmir og Afghanistan nøkkelen til forsoning?

Gandhi påpeker i sterk grad at ærlig dialog, både mellom India og Pakistan, og mellom disse to og andre internasjonale og regionale stormakter er veien å gå.

– Kashmir har tidligere vært fokuset for konfrontasjon. Nå har Afghanistan til en viss grad overtatt samme rolle. Samtidig kan innrømmelser fra begge sider og større satsing på fredsbevaring i disse to områdene være starten på en konsensuslinje.

På spørsmålet om han så for seg en utvikling hvor indere og pakistanere samarbeidet og ledet an i arbeidet med å gjenopprette varig fred i Afghanistan svarte Gandhi,

– Jeg mener alle relevante parter i regionen skal delta aktivt i den prosessen. Ikke bare India, Pakistan, og deres vestlige allierte. Også land som Russland, Kina og Iran, i tillegg til alle politiske krefter i Afghanistan må sees på som relevante. Fredsbygging i en såpass urolig verdensdel bør helst ikke utelate noen av partene.