Norge får sitt første integreringsutvalg

Audun Lysbakken håper integreringsutvalget kan bidra til økt forståelse over utfordringene i det flerkulturelle samfunn. Her sammen med tidligere Utrop-jounalist Ambreen Pervez og leder for utvalget Osmund Kaldheim.
Foto: Kristian Mendoza
Fredag valgte Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken 17 personer som skal danne landets første inkluderingsutvalg.
0Shares

Integreingsutvalget består av en rekke forskere, samfunnsdebattanter samt folk som jobber innenfor minoritetsfeltet. Osmund Kladheim, rådmann i Drammen og den tidligere direktør av Integreings og mangfolds direktoratet( IMDi) skal lede utvalget. Utvalget skal eksistere fram til våren 2011.

– Målet med inkluderingsutvalget er å ta stilling til det nye mangfoldet i Norge. Hvis vi vet hva vi vil så er vi kapable til å finne løsninger på de utfordringer i vårt flerkulturelle samfunn, sier Lysbakken.

Store utfordringer
Inkluderingsutvalget skal i første omgang diskutere og kommer med forslag til regjeringen for bedre integreringspolitikk. Audun Lysdbakken innrømmer at det er store utfordringer knyttet til integreringen i Norge.

Lykkelige medlemmer: Fra venstre Audun Lysbakken, Barne, likestillings- og inkluderingsminister, Thomas N. Wanjohi, leder for Innvandrernes landsorganisasjon, Jill Loga, forsker ved Rokkansenteret i Bergen, Osmund Kaldheim, leder for utvalget og Dhayalan Valauthapillai, førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen.
Foto : Kristian Mendoza

– Selv om vi har lyktes godt med integreringen i forhold til mange andre land i Europa, er det også en del utfordringer vi må jobbe med. Vi ser at kvinner med innvandrerbakgrunn fortsatt er underrepresentert i arbeidslivet. Det er også en del fattigdom hos mange barnefamilier med flerkulturell bakgrunn. Å hindre ghettodannelser i de store byene er noe vi også bekymrer oss for. Derfor er det viktig at vi tar tak i dette nå, sier Lysbakken.

Håper å kunne bidra positivt
Den tidligere Utrop journalisten Ambreen Pervez er en av de 17 i inkluderingsutvalget. Pervez er leder av foreningen Muslimske akademiske kvinner og håper å kunne bidra positivt med integreringsdebatten.

Jeg håper dette kan bidra til en mer nyansert samfunnsdebatt, sier en
overlykkelig Pervez.

– Med dette utvalget vil vi kunne få muligheten til å fokusere på alle minoritetsgrupper. Men det er også viktig å fokusere på det positive. Tall fra IMDi viser at minoritetsjenter gjør det bra i utdanningssystemet, sier hun.

Pervez påpeker også at integrering er en toveis prosess.
– Først og fremst må innvandrere sette seg i norsk samfunnsliv, lære seg språket og delta i arbeidslivet, men majoritetens syns på innvandrere må også jobbes med, sier hun.