Krever 9,7 millioner fra SOS-rasisme

Flere medier kunne i går melde at LNU krever tilbakebetalt  ti millioner kroner fra SOS-Rasisme, som ble gitt i støtte i 2007 og 2008. LNU melder at flere forhold knyttet til medlemstall og økonomi er grunnen til dette. De tviler på at pengene SOS Rasisme
har mottatt, er blitt brukt lokalt. De er også usikre på om
organisasjonen har oppgitt korrekte medlemstall og korrekt antall
lokallag.

-Urimelig krav
Kjell Gunnar Larsen, hovedkasserer i SOS-Rasisme er ikke overrasket over LNUs krav om å få tilbakebetalt pengene. Likevel mener han kravet er urimelig da pengene for lengst har blitt utdelt til organisasjonens lokallag.

– Vi har utbetalt alle Frifondmidlene for disse årene til våre lokallag.
Dette er sjekka opp av vår revisor, og vi har ingen problemer med å
bevise at disse utbetalingene har funnet sted. Vi har fulgt
retningslinjene som LNU har vedtatt for denne støtteordningen, sier han til Utrop.

– Dette er ikke uventa for oss, LNU har hele tiden trua oss med å kreve
tilbake støtten for 2008, at de nå også kaster inn kravet om
tilbakebetaling av midlene fra 2007 viser bare at de ikke har noen god sak.

Går til rettsak
I dag kunne blant annet Klassekampen melde at LNU trolig må gå rettens vei for å få tilbakebetalt midlene. Professor i privatrett Mads Henry Andenæs sier til Klassekampen at LNU må ha et tvangsgrunnlag for å få tilbake pengene. Hvis SOS-Rasisme ikke går med på dette, må LNU gå rettens vei.

SOS-Rasisme har lenge vurdert å gjøre det samme for å renvaske seg fra anklagene.

– Ja, vi går til sak mot LNU for å få Frifondmidlene for 2009, de skal
deles ut til våre lokallag. Vi har også forskuttert 1,6 millioner av
Frifondmidler til våre lokallag i 2009. Vi føler oss på trygg grunn når det gjelder det saklige innholdet i en
rettsak. Vi kan ikke bli dømt til å tilbakebetale den støtten som vi
allerede har sendt videre til våre lokallag, sier Kjell Gunnar Larsen til Utrop.