Vil ikke ha flerkulturell samfunn

I Telemark er det telemarkskulturen som skal framheves - ikke det flerkulturelle, mener Skien Frp.

I bystyret onsdag var partiet alene om å stemme nei til et forslag fra SVs gruppeleder Heidi Hamadi om å få inn nytt punkt om «kulturmiksing» i kulturdelen i den nye Fylkesplanen for 2002-2005.

– Det er vel ikke noen stor sak, kanskje. Men fylkesplanen er en sak for Telemark. Da skal det handle om Telemark, og da bør Telemarks kultur og kulturarv vektlegges, ikke det flerkulturelle, sier Frps gruppeleder Nils Olav Skilbred til TA.

Det bor rundt 1 000 innvandrere i fylket.

Ordfører Jan Terje Olsen hadde knapt repetert forslaget før nei-armene føyk i været på Frps syv mannsbenk i bystyret, ifølge Telemarksavisa.

Men flertallet på 42 feide forslaget gjennom uten å blunke.