– Afghanistan er mer enn krig og elendighet

Et av fotografen Kim Sørensens bidrag til utstillingen om Afghanistan. Statuen på bildet ble nesten totalt ødelagt under et Taliban-raid på Masjonalmuseet i Kabul, og blir nå delvis restaurert takket være hjelp fra franske kuratorer.
Foto: Claudio Castello
Afghanistans ambassade laget fotoutstilling med formålet om å vise landets verdi som rik kulturnasjon.
0Shares

Tirsdag inviterte den afghanske ambassaden i Norge og den Norske Atlanterhavskomitéen til seminar og offisiell åpning av fotoutstillingen “Afghanistan: Cultural Heritage in Danger”. Arrangementet ble avholdt på Forsvarsmuséet.

Under seminaret la man sterk vekt på Afghanistans fortsatt prekære sikkerhetssituasjon og hvordan den påvirker landets kulturliv og kulturminnebevaring. Fotograf Kim Sørenssen har vært i landet og innrømmer at situasjonen fortsatt er langt fra idéell.

– Langvarig konflikt gjør at situasjonen for landets kulturskatter er vannvittig sårbar. Afghanistan har en årelang kulturminnetradisjon preget av det hellenistiske, buddhistiske og islamske, og kulturskattenes verdi er av såpass stor verdi at det meste har vært på utstilling utenfor landets grenser under alle disse krigsårene.

Oberst Gjermund Eide: militær tilstedeværelse medfører også et ansvar for å respektere lokal kultur, blant annet minnemerker.
Foto : Claudio Castello

Sørenssen understreker den positive rollen som den rike kulturarven har
i afghanernes hverdagsliv.

– Kulturarven sees på som noe å være stolt over, noe de kan identifisere seg med, og som binder ulike grupper sammen i et prøvet land som Afghanistan.

Handler om respekt og tillit

Tidligere sjef for den nasjonale kontigentstaben (NCC) i Mazar-e-Sharif, oberst Gjermund Eide forsikret om at soldatene under hans kommando og andre ISAF-styrker holder seg til Haag-konvensjonen, og ikke skal ødelegge kulturminner eller uvurderlige bygg.

– Her handler om å vise respekt for afghansk kultur samtidig som vi har et oppdrag hvor vi skal hindre landet fra å bli på nytt et frihavn for terrorisme. Like, eller kanskje viktigere er de sivile målsetningene for jobben vi gjør i landet. Nemlig å gi afghanerne eierskap over egen utvikling og fremskritt, sa Eide, som avsluttet med å sitere tidligere forsvarsminister Anne-Grethe Strøm Eriksens utsagn “uten kultur har vi ingenting å forsvare”.

Fokus på Afghanistans kulturarv

Afghanistans ambassadør i Norge, Manizha Bakhtari, sier til Utrop at hele formålet med å ha fotoutstilligen er å vise den andre siden av Afghanistan som ikke kommer så altfor ofte frem i norske eller andre utenlandske medier.

– Vi er mer enn Taliban, nød og krig. Afghanistan har filosofer, ideutvekslinger, og kunstnere. Verdier som ikke når frem til folk fordi informasjonsfokuset og sakene som selger nettopp handler bare om elendigheten.