Lavere vekst i ledigheten blant innvandrere

Innvandrere med afrikansk bakgrunn opplever størst vekst på arbeidsledighet
Den registrerte arbeidsledigheten blant bosatte innvandrere gikk opp fra 6,7 prosent i mai 2009 til 7,3 prosent i mai 2010. Dette er en økning på 0,6 prosentpoeng, som er en del lavere enn i de foregående kvartalene.
0Shares

Også blant innvandrere på arbeidsmarkedstiltak er veksten nå redusert, i følge SSB.

Ledigheten blant innvandrere fra Afrika økte med 1,7 prosentpoeng fra
2. kvartal 2009 til 2. kvartal 2010. Innvandrere fra EU-land i
Øst-Europa hadde den nest største økningen med 0,9 prosentpoeng og
dernest kom de fra Latin-Amerika med 0,8 prosentpoeng. I de øvrige
gruppene var økningen på om lag 0,5 prosentpoeng eller lavere. De fleste
innvandrergruppene hadde svakere vekst i ledigheten enn i de foregående
kvartalene.

Innvandrere fra Afrika hadde høyest andel registrerte ledige i 2.
kvartal 2010 med 13,5 prosent. Dernest kom gruppen fra EU-landene i
Øst-Europa med en ledighet på 9,3 prosent. Gruppen fra Asia hadde en
andel på 8,2 prosent, mens de fra Øst-Europa utenom EU og Latin-Amerika
lå på rundt 7 prosent. Som vanlig er det stor avstand til gruppene fra
Norden og Vest-Europa der andel registrerte ledige er langt lavere,
henholdsvis 3,2 og 3,5 prosent.

Det høye ledighetsnivået blant innvandrere fra Afrika må blant annet
ses på bakgrunn av den store flyktningandelen i denne gruppen.
Afrikanske innvandrere har i mange år hatt det høyeste ledighetsnivået
uavhengig av konjunkturene på arbeidsmarkedet. Når det gjelder gruppen
fra EU- landene i Øst-Europa, skyldes ledighetsnivået at mange
arbeidsinnvandrere i denne gruppen mistet jobben som følge av
konjunkturnedgangen som særlig har rammet bygge- og anleggsnæringen. Vi
ser imidlertid at ledighetsøkningen i denne gruppen nå er mye svakere
enn i de foregående kvartalene.