Arbeidsgivere: - Deltakerne er pliktoppfyllende og arbeidssomme

Vellykket prosjekt for innvandrere

0Shares

Ny sjanse er et helårs- og fulltidskvalifiseringsprogram for innvandrere mellom 18 og 55 år som er uten fast tilknytning til arbeidslivet.

Rapporten viser gode resultater for prosjektet siden 2005. Flertallet av arbeidsgiverne har positive erfaringer med Ny sjanse-deltakerne. Arbeidsgiverne betegner dem som spesielt arbeidsomme og pliktoppfyllende ansatte og sier de kommuniserer godt med ledelsen. I tillegg har de en språkkompetanse som arbeidsgivere kan dra nytte av.

De viktigste utfordringene var dårlige norskferdigheter og at ansettelsene krevde flere ressurser enn antatt.

I prosjektet hjalp de meg med å søke etter jobber på nettet, skrive søknader og levere dem til mulige arbeidsgivere

Det vanligste tiltaket var å tilpasse arbeidsoppgavene slik at de ansatte kunne unngå vanskelige situasjoner der det var en forutsetning å beherske norsk godt.

Helse og service
Arbeidsgiverne fordeler seg jevnt mellom offentlig og privat sektor. Bedrifter av alle størrelser og fra ulike bransjer er representert, med en overvekt av helse- og omsorgsbransjen, deretter følger hotell, restaurant og husholdning og en del ulike offentlige tjenester.

– Fant jobb med Ny Sjanse
Ashti Sebik (23) forteller at han ikke avsluttet videregående og dermed gikk arbeidsledig ett år.

– Til slutt måtte jeg søke sosialhjelp. Derfra gikk jeg inn i Ny sjanse-prosjektet. Etter ni måneder i prosjektet fikk jeg jobb på Bunnpris, der jeg har jobbet i cirka fem måneder. Sjefen min sier at jeg kan få jobbe der enda lengre, sier Sebik, som er kurder fra Nord-Irak.

Sebik prøvde alt for å skaffe seg jobb mens han gikk ledig, gjennom venner og bekjente og søknader, men til ingen nytte.

– I Ny sjanse-prosjektet hjalp de meg med å søke etter jobber på nettet, skrive søknader og levere dem til mulige arbeidsgivere, sier han.

Han synes at det er et flott prosjekt og mener han ikke kunne ha skaffet seg jobb uten deres hjelp.

Fakta

Ny sjanse

Rapporten “Arbeidsgiveres erfaringer med ansettelse av tidligere Ny
sjanse-deltakere”, ble ferdigstilt i tidsrommet april til juni 2010. Rapporten viser gode resultater for prosjektet.

Innvandrere fra land med lav sysselsetting er den viktigste målgruppen. De fleste kommer fra Pakistan, Marokko, Tyrkia,
Somalia, Afghanistan og Irak.