Ønsker å dele pensjonpoengene

Kvinnepanelets leder: Lovleen Brenna understreker at menn som har vært hjemmeværende selvfølgelig også vil nyte godt av den delingen av pensjonspoengen som hun foreslår.
Kvinnepanelets leder Lovleen Brenna ønsker deling av pensjonspoengene når ekteskapet ryker.
0Shares

Panelet ønsker å lovfeste en deling av pensjonspoengene for den perioden en av ektefellene er hjemme med barna. Brenna går inn for at alle år hjemme frem til barna fyller 12 skal gi uttelling.

Kvinner taper
– Det er én gruppe blant minstepensjonistene som er økende: kvinner som blir skilt sent i livet, og har liten opptjening av egen pensjon, sier NOVA-forsker Charlotte Koren til Aftenposten.no.

Hun peker på at denne skjevheten har vokst etter hvert som tradisjonelle familiemønstre er brutt opp.

– Dersom ektepar i fellesskap kommer til enighet om at den ene parten, som i hovedsak er kvinnen, skal være hjemme og passe barna eller jobbe deltid mens barna er små, så tror jeg ikke den avtalen også innebærer at hun skal bli “taper” både på arbeidsmarkedet og økonomisk, dersom de skulle skille lag. Dette er urettferdig,sier Brenna
 
Får støtte av Frp
Leder for kvinnepanelet får støtte fra en av Kvinnepanelets fremste kritikere, Solveig Horne. Stortingsrepresentanten fra Frp mener at en deling bør gjelde uansett om man skilles eller ikke.  

-Ikke statlig oppgave

Men blant de øvrige opposisjonspartiene er mottakelsen delt. Julie Brodtkorb Voldberg, leder for Høyres kvinneforum, synes ikke forslaget er riktig vei å gå.

– Det er nok en del kvinner i dag som ikke tenker over hva det koster dem å være hjemme med barna noen år. Og det er det viktig å fokusere på. Men det er ikke noen statlig oppgave å styre dette, sier hun.