– Staten driver med assimilisering

0Shares

Asylbeboeres manglende tilstedeværelse i det ordinære arbeidslivet og mangel på reell brukermedvirkning i lokalsamfunnet er faktorer som skaper barrierer for en bedre integrasjon, heter det i følge undersøkelsen som er utført av Roy-Arne Varsi.

Redaktør i Utrop Majoran Vivekananthans definisjon av integrering la vekt på at integrering handler om tilrettelegging og tilpassing for at nye innvandrere skal bli inkludert i samfunnet. I praksis betyr dette bl. a. å lære seg norsk, få jobb, delta i samfunnet og få mulighet til å være likeverdige borgere, og samtidig at samfunnet bidrar med tiltak som støtter innvandrergruppenes eget språk og kultur.

Vivekananthan mente regjeringen drev med nyrasistisk politikk.

– Undersøkelsen fant ikke noe som tydet på at de voksne asylbeboerne fikk noen former for støtte til å bevare sin egen identitet. Oppgaven kan derfor konkludere med at Vivekananthans kritikk rettet mot den rødgrønne regjeringen er berettiget ut fra den definisjonen av integrering han opererer med, konkluderer undersøkelsen.