Satser på mangfold i Fagforbundet

 
Foto: Fagforbundet
29 av Fagforbundets tillitsvalgte som har bakgrunn fra 19 forskjellige nasjoner samlet på Sørmarka for å planlegge landets fremtid.
0Shares

– Vi ønsker å sette fokus på mangfoldet i
Fagforbundet, sier nestleder i Vestfold og landsstyremedlem Eddie
Whyte til bladet Fagforbundet.

– Tillitsvalgte med innvandrerbakgrunn er en viktig
ressurs for forbundets arbeid med likestilling og likeverd.
Samlingen skulle fungere som en referansegruppe for
forbundets arbeid på dette området og slik ble
det. Det kom mange spennende forslag og vi er definitivt på
riktig spor.

Hiam Al-Chirout, opprinnelig fra Syria og nå bosatt i
Larvik var en av deltagerne.

– Seminaret på
Sørmarka var unikt, sier hun.

– Det var
veldig lærerikt for alle deltagere. En arena hvor
vi får muligheten til å treffe andre
medlemmer og tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn er helt
enestående. Og det var en berikelse for oss at det også
var tillitsvalgte med norsk bakgrunn tilstede. Sammen fikk vi
drøftet saker som vi som innvandrere brenner for. Når
vi først har etablert dette nettverket, må
vi bygge det videre. Sammen vi er sterke, smiler hun.

12 av 19 fylkesorganisasjoner var representert på
samlingen.

– Neste skritt er å rapportere til forbundsstyret
og planlegge en videresatsing med utgangspunkt i de mange gode
forslagene, forteller Whyte.

 – Dette er ressurspersoner med en
livserfaring og kunnskap som Fagforbundet absolutt har behov for.
Allerede på seminaret ble det etablert et eget nettverk for
tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn i Oslo og Akershus, sier han.