– Andelen minoriteter har lite å si

 
Foto: Jessica Allande
En fersk rapport viser at andelen minoriteter i en klasse har svært liten betydning for elevenes prestasjoner.
0Shares

Utfordringene knyttet til segregerte skoler har blitt heftig debattert den siste tiden, og det er blant annet tatt til orde for bussing av elever og endring av skolekretsene for å unngå rene minoritetsskoler, skriver Aftenposten.no

Svart og hvitt
Sosiologiprofessor Gunn Elisabeth Birkelund ved UiO håper den nye rapporten vil føre til at den politiske diskusjonen i større grad bygger på faktisk kunnskap om hvordan situasjonen er.

– Generelt syns jeg debatten om innvandring og skolen er preget av svart-hvitt-tenking, og disse resultatene kan forhåpentligvis føre til en mer nyansert debatt, sier Birkelund.

Lite betydning

Ifølge forskeren er det ingen tvil om at det er en sammenheng mellom gjennomsnittlig karakternivå og andelen minoritetselever ved skolen. Spørsmålet er hvorfor det er slik.

– Vi vet at elever med foreldre som har lav utdannelse i gjennomsnitt har dårligere skoleprestasjoner enn andre. Vi vet også at de fleste innvandrere fra asiatiske, afrikanske og latinamerikanske land har mindre utdanning enn gjennomsnittet i Norge. Derfor vil skoler hvor mange av elevene har innvandrerbakgrunn også ofte være skoler hvor mange av foreldrene har lite utdanning, sier Birkelund.