Britisk forsker og aktivist oppfordrer til lobbyvirksomhet for inkludering

– Like muligheter ingen selvfølge

Visedirektøren i Runnymede Trust, fransk-indiske Sarah Isal er bekymret for et stadig mer høyredreid debattklima i innvandrings- og inkluderingsspørsmål
Foto: Claudio Castello
– Et stadig mer polarisert debattklima om innvandringsspørsmål bremser inkluderingsarbeidet, sier visedirektøren i tenketanken Runnymede Trust, Sarah Isal.
0Shares

Fransk-indiske Isal var nylig på norgesbesøk. Hun var innleder på  Integreringsutvalgets første møte.

Hun har lang erfaring med integreringsarbeid fra England. Til daglig er hun visedirektør for den antirasistiske tenketanken Runnymede Trust i London. Organisasjonen utfører blant annet uavhengig forskning for politikere og offentlig sektor.

Isal sier at hun ser en rød tråd i alle europeiske land i inkluderingsarbeidet: nemlig å skape et samfunn som virkelig er til for alle.

Vi vet at konkret innsats for direkte påvirkning på lokale og nasjonale myndigheter faktisk gir resultater.

– Jeg ser på dette som kjempeutfordring, hvor vi først revurderer vår nasjonale historie, ser på feilene som er blitt begått og så lærer av disse ved å ha en samfunnsdebatt hvor alle er involvert.

Politisk vridd debatt
Ifølge Isal har ligner innvandringsdebattene i europeiske land hverandre mer og mer.

– I England har vi fått sterke høyreradikale krefter som BNP (British National Party), og synspunkter som ble ansett for å være for ytterliggående for ti år siden begynner å bli mer godtatt. Vi følger etter Europa, og dette er utvikling som Runnymede Trust og jeg personlig ser på med stor bekymring.

Har dette satt inkluderings- og integreringsarbeidet tilbake?

– Utviklingen den siste tiden har vært en slags brems. I Storbritannia har vi sett store fremskritt og blant annet klart å påvirke regjeringens arbeid. Det som har skjedd den siste tiden, minner oss om at man kan ikke ligge på latsiden.

Kan du begrunne hvorfor det har skjedd en dreining i debatten?

– Det handler om identitetsfølelse og forsvar av verdier blant europeere, særlig etter 11. september 2001. En ideell situasjon er at man skal kunne debattere verdier og identitet uten at det går på bekostning av mangfoldet.

Økonomisk inkludering

Økonomisk inkludering og pensjonsrettigheter er en av hjertesakene til Isal. Hun sier dette er en sak som blir svært viktig i årene fremover.

– Europa vil føle effektene av eldrebølgen som kommer i de neste 25-50 årene. Virkelig økonomisk inkludering innebærer ikke bare at et muslimsk ektepar i Frankrike skal få rentefritt huslån, men også at eldre hvite engelske pensjonister som vil tilbringe sine siste dager i Spania skal unngå å bli indirekte diskriminert av lovene i landet.

Påvirkning nytter

Isals budskap under hennes korte norgesbesøk var enkelt og klart: politisk påvirkning fører til myndiggjøring og økt innflytelse over egen hverdag.

– Fra mangfoldsarbeidet i England vet vi at konkret innsats for direkte påvirkning på lokale og nasjonale myndigheter faktisk gir resultater.

Kan du gi et eksempel?

– Sommeren 2001 hadde vi flere etniske opptøyer i flere nord-engelske byer, blant annet Oldham og Bradford. Det er byer med ganske store grupper med flerkulturell bakgrunn og store fattigdomsproblemer. Når det først smalt, fikk politikerne ideen om “community cohesion”, altså ulike sosiale tiltak som skulle roe ned situasjonen. Flere aktører kritiserte tiltakene for å ha altfor liten forankring i et perspektiv om like muligheter. Og som følge av både Runnymedes og andres  lobbyvirksomhet klarte vi faktisk å påvirke hva regjeringen mente og gjorde.

Selv om situasjonen i Storbritannia og Norge er forskjellig, er Isal sikker på én sak:

– Jobben for like muligheter og mot rasisme og diskriminering er verdt strevet, på tross av alle tilbakeslagene. Fordi det ofte ender med endringer i politiske føringer. Og det igjen gir positive endringer i din egen hverdag.

Fakta:

Runnymede Trust er en av Storbritannias ledende tenketanker for etnisk likestilling. Runnymede driver research, nettverksbygging, debattvirksomhet og politisk arbeid for et flerkulturelt Storbritannia.