Norsk næringsliv og fremtidens multikulturelle arbeidstakere

0Shares

Det norske samfunnet forandrer seg raskt. Næringslivet vil om få år stå overfor tusenvis av godt kvalifiserte arbeidstakere med svært forskjellig kulturbakgrunn, og må tilpasse seg deretter. Dette er de fleste enige om i dag.

De beste bedriftene går imidlertid et skritt lenger, og ser på morgendagens multikulturelle Norge som en konkret forretningsmulighet. Den kjøpesterke norske middelklassen forandrer seg og vil om få år ha opphav fra alle verdenshjørner. Skal man som næringsaktør utnytte en slik mulighet, er det helt nødvendig med medarbeidere som har den rette kombinasjonen av fag- og kulturkunnskap.

Målet med dette halvdagsseminaret er å skape en arena for gode diskusjoner om et svært aktuelt tema, utveksle erfaringer og knytte nye kontakter. Blant foredragsholderene du vil møte er:

• Osmund Kaldheim. Leder for regjeringens nyoppnevnte Inkluderingsutvalg, tidligere leder for IMDI og nå rådmann i en av Norges mest multikulturelle kommuner, Drammen.

• Jon Rogstad. En av landets mest anerkjente samfunnsforskere på temaene etniske minoriteter og arbeidsmarked. Han har skrevet en rekke artikler og bøker om temaet, og er mye brukt som foredragsholder.

• Maalfrid Brath. Konsernsjef i bemanningsbedriften Manpower. Hun leder en virksomhet med ansatte fra 130 forskjellige land, og har unik erfaring med hvordan næringslivet forholder seg til det flerkulturelle Norge.

• Randi Løvland. Konserndirektør i Posten, en bedrift med om lag 70 nasjonaliteter i arbeidsstokken. Posten har gjennomført flere konkrete tiltak internt, blant annet gratis norskkurs, og ble tildelt regjeringens mangfoldspris i 2005.

• Siri Mathiesen. Regiondirektør i NHO og initiativtaker til Global Future, et program som skal mobilisere høyt utdannede kvinner og menn med flerkulturell bakgrunn til ledelse og styrearbeid.

• Waseem Mirza. Daglig leder for nettstedet Ambisjoner.no – som er en av de viktigste møteplassene for unge med minoritetsbakgrunn som velger høyere utdanning og påfølgende karriere.

• Kjerstin Fyllingen. Konserndirektør i forsikringskonsernet Tryg som mener økt mangfold er grunnleggende for å sikre innovasjon og gode løsninger. Tryg har blant annet utviklet et eget program for inklusjonsledelse som har fått mye omtale.

Etter innleggene avsluttes seminaret med enkel lunch og mingling fra ca. klokken 12.00.

Velkommen!

SU til informasjonssjef [email protected] innen 15. september 2010.