890 straffedømte sendt ut av Norge i år

 
Foto: Flickr
- Det gleder meg at man får ut de som er straffedømte, sier justisminister Knut Storberget (A).

Storberget er fornøyd med at mange kriminelle har blitt transportert ut av landet, skriver Aftenposten.no.

Det har blitt uttransportert 63 prosent flere asylsøkere fra Norge i 2009 ifølge tall fra Politiets Utlendingenhet.

Streng asylpolitikk

Justisminister Knut Storberget(A) har måttet tåle mye kritikk for regjeringens innstrammninger i asylpolitikken, men Storberget er fornøyd med returtallene.
–Det gleder meg at man får ut de som er straffedømte, men også ser en økning av antallet frivillig returnerte, sier Storberget til Aftenposten.no, og viser til at de 976 av de uttransporterte reiste tilbake frivillig.

Politiet har uttransportert 63 prosent flere asylsøkere fra Norge i 2009, viser tall Aftenposten.no har fått tilgang til fra Politiets Utlendingsenhet.
Foto : Illustrasjonsbilde

–Det er veldig bra men jeg må bare understreke at for meg har det vært maktpåliggende at vedtak blir effektuert. Det er mye humanisme i at vi er raske og konsekvente, sier stasråden.

Fortsatt i Europa

Kun 18 prosent av de returnerte ble sendt hjem til ikke-europeiske land, utenfor Dublin-ordningen. Denne ordningen omfatter asylsøkere som har søkt i andre land enn Schengen-land og de har derfor ikke krav på selvstendig behandling av sine saker i Norge.
–Jeg mener at vi må ha ambisjoner om å øke også disse tallene, slik at vi får en betydelig reduksjon av antallet asylsøkere som har ventet lenge, sier Storberget

4042 asylsøkere er sendt på dør hittil i år. Tilsvarende tall for 2009 var 2541.
•    890 av de utsendte er bortvist fordi de skal ha begått lovbrudd.
•    18 prosent har blitt returnert til ikke-europeiske land.