Norsk-chilenere markerte “sin” 11. september

SV-politiker og norsk-chilener Hernan Rojas: nyliberalismen og utbytterkapitalismen er et globalt onde. Bildet viser også Cubaforeningens Terje Enger (i lys jakke), som mente Latin-Amerikas eneste utvei er å si nei til USAs innflytelse og ta styring over egen utvikling.
Foto: Claudio Castello
Idag samlet en gruppe av norsk- chilenere for å holde appell utenfor USAs ambassade med et klart budkskap.
0Shares

Et tjuetallspersoner fra ulike politiske partier på venstresiden tilknyttet det chilenske og latinamerikanske miljøet holdt dagen før 37-årsmarkeringen for statskuppet i Chile en stille protest utenfor USAs amabassade i Oslo. Kuppet 11. september 1973, ledet av generalen Augusto Pinochet var starten på et 17 år langt militærdiktatur.

SV-politiker Hernan Rojas måtte selv flykte til Norge på 70-tallet. Til forsamlingen uttalte hvor viktig det var å vise avsky i forhold til rollen USA og daværende president Richard Nixon hadde når de styrte en folkevalgt regjering.

– 11. september kan ikke bare huskes som dagen tvillingtårnene falt. For mange chilenere i utlendighet er dette også en sørgedag for det som skjedde for 37 år siden.

Kapitalisme: nei takk!

Rojas sa USAs innblanding i chilensk og andre latinamerikanske lands innenrikspolitikk har bare vært til gagn for de som har mest fra før av.

 – Under Allende hadde vanlige chilenere innflytelse over sine egne skoler, arbeidsplasser og styre. Når diktaturet kom var det starten på utbytterkapitalismen. Arven i dag har vi gjennom det nyliberalistiske samfunnsystemet som er like ille. Ennå så mange år etter at det sivile styret ble gjeninnført er vi i Chile og andre latinamerikanske land fortsatt langt unna sosial rettferdighet.

Ingen “change”..

Terje Enger fra Cubaforeningen har ikke noe særlig tro på den nye Obama-administrasjonens utstrakte vennehånd og løfter om “change”.

– Vi har nå en todelt verdensorden, presset frem av nettopp USA etter 9/11. Enhver som snakker om frihetskamp eller sosial rettferd kan mistenkeliggjøres eller fratas grunnleggende rettigheter i terrorbekjempelsens navn.

Enger hevdet USA kommer til å fortsette som under Bush.

– Opprettelsen av baser i Colombia, samt en like aggressiv og imperialistiskpreget politikk vitner om at amerikanerne ønsker et svekket Latin-Amerika, et Latin-Amerika som styres på utbytterkapitalismen og frihandelens vilkår.

..likevel håp?

Og derfor er det gledelig å se den siste tids utvikling, ifølge han.

– Vi ser at progressive krefter har overtatt makten i land som Venezuela og Bolivia, og at flere andre vil følge etter, selv om både Chile og Colombia nå har fått høyreregjeringer. Latinamerikanerne har begynt å innse at sosialisme og rettferdig ressursfordeling er det eneste virkelige alternativet for at man skal kunne styre sin egen utvikling.