Stor forskjell på minoritetene på tinget

Minoriteter på tinget: Akhtar Chaudhry (SV), Abid Raja (V), Hadia Tajik (Ap) og Afshan Rafiq (H).
Foto: Flikcr
Den mest aktive av minoritetspolitikerne på Stortinget er Akhtar Chaudhry (SV), mens de kvinnelige representantene ligger på bunnen av listen. Chaudhry er en av dem som deltar mest i debatter av alle de folkevalgte på tinget.
0Shares

Utrop har hentet frem opplysninger om noen av de flerkulturelle representantenes engasjement i debattene på Stortinget.

Chaudhry best ut

Minoritetspolitiker Akhtar Chaudhry (SV) er den mest aktive. Han har plass nummer 29 på listen over representantenes talerinnlegg. Totalt er 215 representanter med på listen. Etter Chaudhry kommer vararepresentant Abid Raja (V) med sin 90. plass. Hadia Tajik fra Arbeiderpartiet  Ap) står oppført på plass nummer 118. Høyres Afshan Rafiq er på plass nummer 194.

Må markere seg
– Hvis jeg var fast stortingrepresentant, hadde jeg gjort mye mer, sier Abid Raja. Og legger til at han selv  kun er vararepresentant, og bare har fått vært med i 4-5 uker tilsammen. 

– Jeg ville ha gjort mye mer ut av den rollen og markert sakene jeg står for mye sterkere. Tajik og Chaudhry burde ha markert seg mer enn det de har gjort. De er tross alt også representanter for minoritetsbefolkningen, sier Raja til Utrop.

Kvalitet framfor kvantitet
Hadia Tajik er fornøyd med sin deltagelse i debattene.

– Hvor mye man blir hørt, avhenger av hvilken respekt man opparbeider seg over tid. Her handler det om integritet og kompetanse, ikke om bakgrunn. For mitt vedkommende handler det om at jeg prioriterer å ha noen gode innlegg framfor å ha en strøm av intetsigende innlegg.

Chaudhry er enig med Tajik, og sier at det er viktig å delta i debatter i stortingssalen, men det viktigste er uansett å ha en reell påvirkning på politikken.

På stortinget.no ligger det opplysninger om hver enkelt representants engasjement i debattene på Stortinget.

Hva statistikken ikke viser
Statistikkene stortingsarkivet kan hente ut, gir en oversikt over antallet debatter representantene deltar i, ikke antallet opptredener på talerstolen. En representant kan ha flere innlegg og replikker i samme sak, men dette vil ikke komme frem i oversikten.

– Statistikkene sier heller ikke noe om det arbeidet representantene nedlegger i komiteene, der sakene forberedes grundig før de debatteres i stortingssalen. Det er også verdt å huske at opposisjonen vanligvis er mer aktiv på talerstolen enn regjeringspartiene, forteller rådgiver i stortingsarkivet, Tanja Wahl.