Må lære matte uten å kunne norsk

Elever med utenlandsk far gjør det dårligere enn sine medelever
Elever som nettopp er kommet til Norge, er plassert i klasse med elever som snakker flytende norsk. - Håpløst, sier rektor på Bergen Katedralskole.

De fleste elevene har hatt norskkunnskaper før de begynner i innføringsklassen. I dag kommer flere fra EU-land, og har ikke rett på gratis norskopplæring. Dette gjør at elever med ulike kompetanse settes sammen i en klasse, skriver Bergens Tidende.

Kan ikke norsk

I år er det seks elever i klassen som ikke kan norsk. Én av dem kan heller ikke engelsk. Juma Moradi er fra Afghanistan og har vært i Norge i to og et halvt år. Han snakker flytende norsk, men har ikke gått på skole før han kom til Norge. Aleksandra Stensenka fra Ukraina har hatt matte på høyt nivå, men snakker ikke norsk.

-Situasjonen er, for å si det kort, håpløs. Både for de elevene som ikke kan norsk, men også for de andre elevene fordi lærerne må bruke uforholdsmessig mye tid på dem som ikke kan norsk, sier rektor Hans Peder Vibe ved Bergen

Katedralskole.
Tatt kontakt med fylkeskommune
Han er så fortvilt over situasjonen at han har kontaktet skoleeieren, Hordaland fylkeskommune.

– Vi vet ikke hva vi skal gjøre. Vi vet ikke før de kommer at de ikke kan norsk, og problemet blir bare skjøvet ned på skolen, sier Vibe.

Han har bedt fylkeskommunen om to timer til norsk språkopplæring i uken for de elevene som ikke kan norsk. Det har han ikke fått noe svar på ennå. Foreløpig tar skolen timene av egne midler.