– Inngifte gir barn med skader

Innvandrerfamilier fra ikke-vestlige land er fortsatt overrepresentert i fattigdomsstatistikken, til tross for at stadig flere er i jobb
Foto: Flickr
En studie fra Ullevål sykehus viser at risikoen for fremadskridende hjernesykdommer hos norsk-pakistanske barn er sju ganger høyere enn hos norske barn.
0Shares

I enkelte innvandrergrupper, spesielt i det pakistanske miljøet, er det fortsatt vanlig at søskenbarn gifter seg og får barn. Men sjansen for å få barn med medfødte skader øker betraktelig ved inngifte, skriver NRK.no.

Vet ikke om risiko
– Dersom en får barn med et søskenbarn så er risikoen for å få et barn med alvorlig utviklingsavvik doblet i forhold til andre, sier seksjonsoverlege og spesialist i medisinsk genetikk på Haukeland Sykehus, Gunnar Houge. Og legger til at de fleste tenker ikke på dette før de opplever det. Dette er en tradisjon, og de har kanskje ikke sett de problemene i hjemlandet slik de ser det her i landet.

Tar avstand
Raajini Rajalingam fra Sri Lanka jobber ved Nygård skole, den mest flerkulturelle skolen i Bergen. Hun har tatt opp tema om inngifte med ungdomsmiljøet fra Sri Lanka i byen, og tar avstand fra søskenbarnekteskap.

– Jeg synes ikke dette er greit. Barna kan bli syke, og det er ikke noe
kjekt hverken for mor eller far. Det sliter på forholdet, de sliter seg
ut. I tillegg koster det samfunnet mye,sier hun.