Hvordan nå ut med informasjon til minoritetsbefolkningen? Minoritetsmedia og synliggjøring

0Shares

Innledere:

AZIZ
UR REHMAN, PAK Radio

HANS
DAHLE, Radio Latin-Amerika

ALFREDO
BIAMONT, UTROP – Norges første flerkulturelle avis

KAMILE
GURSEL, Radio Inter-FM

WASIM
RIAZ, Aftenposten

RAJAN
CHELLIAH, Migrapolis, NRK

        

Paneldebatt
med salen etter innleggene. Arrangementet er gratis.

Fortløpende
påmelding til e-post:
[email protected]

eller
Jørn Lyhmann, 234 22731