Sier ja til islamstudier, skeptisk til imamutdanning

Generalsekretær i Islamsk Råd Norge, Shoaib Sultan, er i utgangspunktet positiv til forslaget fra Venstre om islamstudier på universitetsnivå. Han er likevel skeptisk om norske universiteter kan lage en imam-utdanning i praksis.
Generalsekretær i Islamsk Råd Norge mener Venstres forslag om universitetsstudier om islam er et godt tiltak. Imamutdanning er han imidlertid mer skeptisk til.

Et forslag fra Venstre kan åpne for akademisk profesjonsstudium for imamer på
Universitetet i Oslo (UiO). Forslaget ble grundig drøftet under et åpen
høring, og en fremtidig imamutdannelse ved Universitetet i Oslo (UiO) kan bli resultatet.

Velment
Generalsekretær i Islamsk Råd Norge, Shoaib Sultan, skjønner at man prøver å skape noe nytt som kan føre til større akademisk aksept for islam i Norge, men sier til utrop.no at en eventuell imamutdanning vil bli vanskelig å gjennomføre.

– Vi er veldig positive til en kunnskapsbasert islamutdanning ved UiO, men ikke
positive til noen “imamutdanning”. Med mindre man snakker om en “statsislam” som alle muslimer skal bli tvunget inn
i, så kan jeg ikke se hvordan en slik utdanning skal kunne fungere.

Hvis studiet gjennomføres, kan det være med på å bekjempe fordommer, også i
akademiske miljøer?

– Jeg tror ikke det. Når det likevel er sagt, mener jeg at det er vitkig at imamer er godt kjent med norske
samfunnsforhold og behersker det norske språket. Vi i Rådet mener derfor at dette er
viktig å få til.

Legitimitetsproblem
Ifølge Sultans er heller ikke studiet godt nok i forhold til godkjente standarder innenfor islamsk teologi.

– Jeg mener at dette hverken er ønskelig eller mulig å få til. Det vil også være
vanskelig å få aksept og tillit i den muslimske befolkningen for en utdanning
som gjennomføres av et fakultet som utdanner prester. En kan jo tenke seg scenariet om Al-Azhar-universitetet i Egypt skulle ta på seg
utdanningen av koptiske prester.

Løsningen har han klar.

– Et kunnskapsbasert islamstudium vil være mulig å få en standard på, spesielt om
man innleder samarbeid med ulike andre universiteter, sier han til utrop.no.