Verdt å få med seg

Menn og gutter med minoritetsbakgrunn – en ressurs i Norge!
Vi vil samle engasjerte menn og gutter med minoritetsbakgrunn fra hele Norge for å dele erfaringer, tanker og ideer på Håndverkeren konferansesenter i Oslo tirsdag 2. november kl 10-15.

Konferansen vil sette fokus på hvilke ressurser menn og gutter med
minoritetsbakgrunn er i dagens Norge. Hvordan du med dine ressurser, ideer og erfaringer kan bidra til å mobilisere andre gutter og menn til å synliggjøre hva dere betyr for å skape et bedre Norge.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken kommer – kommer du?

Endelig invitasjon med program vil følge snarlig, følg med på www.reform.no.

innSYN=INNsikt
Utstillingen INNsyn = innSIKT av Vibeke Jensen, som vises på Interkulturelt Museum i perioden 4.november til 19. desember 2010, tar utgangspunkt i problemstillinger rundt migrasjon. Åpning av utstillingen er 4. november med varighet til 19.desember. Utstillingen vil omfatte flere arenaer i det offentlige rom; Interkulturelt Museum, Majorstuen, Grønland og Oslo S, vi er nå i dialog om visning av tilsvarende utstillinger i UDI, Oslo City, Gardermoen og Aker brygge.

Folkemord og kolonialisme
Namibia som eksempel. De siste årene har folkemordforskere interessert seg mer for europeisk kolonialisme. På begynnelsen av 1900-tallet ble to folkegrupper i det nåværende Namibia utsatt for massakrer og etnisk rensning.

Hvorfor kan dette kalles for det tjuende århundrets første folkemord, og går det noen forbindelseslinjer fram til Det tredje riket og Holocaust?

Tore Linné Eriksen er historiker, faglitterær forfatter og professor i utviklingsstudier ved Høgskolen i Oslo.

Tid: 31.10.2010 kl 14
Sted: Konferansesalen, HL-senteret, Huk aveny 56