UNE stopper retur til Hellas

Bildet er fra et asylmottak i Hellas.
- Vi skal ha en stans i alle returer av asylsøkere, uavhengig av om de er spesielt sårbare eller ikke, sier direktør i Utlendingsnemnda, Terje Sjeggestad til Aftenposten.no.

Noe av grunnen til den nye praksisen synes å være at Menneskerettighetsdomstolen (EMD) har bedt Norge om å stanse retur av
asylsøkere til Hellas.

Sjeggestad sier at dette ikke er en politisk beslutning og at det er UNE alene som har tatt avgjørelsen om å stanse returene.

– Vi har instruert politiet om ikke å pågripe noen for utsendelse til
Hellas, sier han til Aftenposten.no.