Utrop lanserer flerspråklige portaler

Tospråklig: Norsktamil.no er en av flere to-språklige portaler som lanseres i samarbeid med Utrop
Foto: Faksimile
Utrop har lansert tre nye portaler i oktober. Ventana.no for spansktalende, norsktamil.no for tamiltalende og sikunews.com for urfolk i nordområdene. Flere portaler er på vei.
0Shares

– De tre portalene vi har lansert, har vært en suksess. Besøkstallet er stigende, og flere hundre registrerte seg for å mottak nyhetsbrev i løpet av kort tid, sier prosjektleder bak de flerspråklige portalene Alfredo Biamont, styreleder i Utrop og koordinator for portalene.

Portalene oppdateres av egne redaksjonskomiteer i tett samarbeid med Utrop. Og hver av portalene skal ha egne redaktører. Målet er å ha ultranisje-portaler rettet mot spesifikke etniske grupper.

– I mediefeltet ser vi at ultralokale medier gjør det bra. Vi tror slike etnisk-spesifikke portaler også vil gjøre det godt kommersielt, sier Biamont.

Ansvarlig: Alfredo Biamont er styrelder i Utrop og koordinator for den nye satsingen på to-språklige nettportaler.

Som eksempel nevner han Sikunews som ble lansert i 2004 og som gjør det godt på nett. Det er publisert mer enn 8000 artikler siden oppstarten for seks år siden. Sikunews retter seg mot urfolk i områdene rundt Nordpolen, særlig Grønland og Canada, men har også nyheter fra Island, Nord-Norge og Russland.

Biamont forteller at Utrop skal lansere tre nye to-språklige portaler i løpet av oktober. Målgruppene er urdutalende, vietnamesisktalende og polsktalende. Samtlige portaler som er lansert og skal lanseres, skal være to-språklige.

– Tilgang til informasjon er viktig i et hvert demokrati. Å få informasjon på eget språk kan være nyttig for mange i Norge. Vi ser ingen motsetning mellom å publisere nyheter på minoritetsspråk og integreringstanken, særlig ikke når portalene også publiserer på norsk. Vi vet for eksempel at barn som får grundig opplæring i sine foreldres språk hjemmefra og på skolen, ofte har bedre skoleresultater og er tryggere på sin identitet enn minoritetsbarn som ikke får denne ballasten, sier Biamont. 

Biamont understreker at Utrop helt fra grunnleggelsen har tatt til orde for at integrering er et ansvar både for minoriteter og majoritet. Utrop har som mål å bekjempe ghetto-tendenser, og ifølge Biamont føyer de nye to-språklige portalene inn i rekken av integreringsfremmende tiltak og prosjekter Utrop har støttet tidligere.