Fortjenstmedalje til norsk-spansk professor

Jose Julio Gonzalez får Kongens fortjenstmedalje for sitt arbeid for samfunnssikkerhet.
Foto: uia.no
UiA-professor Jose Julio Gonzalez får Kongens fortjenstmedalje for sin innsats for norsk og europeisk samfunnssikkerhet.
0Shares

Gonzalez er født i Spania, utdannet i Tyskland og Norge og bosatt i Grimstad. Han har etablert Senter for integrert krisehåndtering (CIEM) ved Universitetet i Agder, og har to doktorgrader.

– Det betyr mye for meg, ikke prisen i seg selv, men at venner, kolleger og bekjente har anbefalt at jeg skal få den. At de mener jeg fortjener prisen, det gjør meg glad. Og stolt, sier Gonzalez til uia.no.

75-åringen er født i 1944, men har bodd mesteparten av livet i Norge. Frem til februar 2019 jobbet han fulltid som professor på UiA, etter at han fikk en fornyet femårsperiode som professor da han fylte 70 år.

Laget håndbok i krisehåndtering

Gonzalez står også bak forskningsprosjektet Smart Mature Resilience. Det er et forskningsprosjekt i EU-programmet Horizon 2020, der UiAs Senter for integrert krisehåndtering (CIEM) i samarbeid med Kristiansand kommune, Agder fylkes beredskapsenheter og internasjonale aktører har levert en banebrytende sikkerhets- og beredskapsplan for EU.

Gjennom prosjektet har UiA og prosjektpartnerne levert EU en håndbok i resiliens for byer og kommuner. Håndboken er en ABC om de viktigste mottrekkene et samfunn kan gjøre for å redusere sårbarheter og komme raskt på fote igjen etter terroranslag, flomkatastrofer eller andre ulykker.

– Foreløpig har EU meldt tilbake at de er godt fornøyd med arbeidet, og så får vi se etter hvert om våre forslag er så gode at de blir vedtatt som standarder for EUs sikkerhet- og beredskapsarbeid, sier Gonzalez til uia.no.