Sivilombudsmannen: – Innenfor ytringsfriheten
test

Lærer får medhold for nedsettende kommentar av samfunnsdebattant

Læreren nektet å godta advarselen hun fikk for hets av Sumaya Jirde Ali (bildet), og får nå medhold av sivilombudsmann.
Foto: frittord.no
Sivilombudsmannen ber arbeidsgiveren trekke en advarsel gitt til en lærer som skrev en nedsettende Facebook-kommentar om samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali.

I 2018 fikk ungdomsskolelæreren en formell advarsel fra sin arbeidsgiver etter at hun skrev den nedsettende kommentaren, ifølge Rett 24.

Læreren nektet å godta advarselen og får nå medhold av sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

Kommentaren ble publisert under et bilde av Ali og Frp-nestleder Sylvi Listhaug.

«Fjern bildet til venstre vær så snill..!! Jeg blir dårlig av den skapningen-!», skrev læreren, og siktet til Ali.

Sivilombudsmannen mener at kommunen ikke har rettslig grunnlag for å gi den skriftlige advarselen.

Falkanger vekt på at kommentaren var fremsatt på fritiden, og at den først og fremst synes å være politisk motivert. Dette begrunnes med at læreren er medlem av Frp, samt at Ali i forkant av hendelsen skal ha uttalt seg kritisk til Listhaug.

Ombudsmannen skriver blant annet:

«Utsagnet er dermed i kjerneområdet for ytringsfriheten, hvor også agiterende politiske ytringer, og karakteristikker som appellerer til både følelser, fantasi og fornuft i utgangspunktet er like beskyttelsesverdige som mer akademisk pregede, velbegrunnede standpunkter.»