Kritiske til nedprioritering av frivilligheten på asylmottak

Regjeringen kutter i støtten til aktiviteter for barn som bor i asylmottak. Det liker organisasjonen Caritas Norge dårlig.
Foto: Caritas Norge
Regjeringen gjør et stort kutt i tilskuddene som går til aktiviteter for barn i asylmottak. Det får Caritas Norge til å reagere.
0Shares

– Reduksjonen i bevilgningen er ikke i takt med reduksjonen av antall barn på mottak. Kuttet vil først og fremst ramme barn på asylmottak gjennom et redusert aktivitetstilbud og mindre kontakt med frivillige i lokalsamfunnet, sier leder for innlandsavdelingen i Caritas Norge, Per Wenneberg, via en pressemelding.

Wenneberg legger til:

– Frivillighet i lokalsamfunnet er et viktig tiltak for å bidra til en trygg og meningsfull hverdag for barn på asylmottak, og dette mener vi er en uheldig nedprioritering i statsbudsjettet.

Savner prioriteringer

I dag jobber Caritas Norge med et prosjekt kalt en FASE på nasjonalt nivå med internett som plattform og beboere på mottak som målgruppe.

– Vi er positive til at tilskuddsordning for integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner blir videreført slik at vi har mulighet til å fortsette det viktige arbeidet med å nå ut til asylsøkere. Imidlertid savner vi tydeligere prioriteringer i statsbudsjettet direkte rettet mot sivilsamfunnets tidlige innsats på asylmottak for å nå ut til personer som bor på mottak over tid, går det videre frem i pressemeldingen.

I 2019 har Caritas jobbet særlig med å avdekke og følge opp mulige ofre for menneskehandel og grov utnyttelse på arbeidsmarkedet, i tillegg til forebyggende informasjonstiltak, i stor grad driftet av frivillige.

– Innsatsen har vist at arbeidskriminalitet og utnyttelse er svært utbredt, og det er et tydelig behov av økt innsats på feltet. Bare i høst har vi ved ressurssenteret avdekket og fulgt opp 19 saker knyttet til grov utnyttelse på arbeidsmarkedet, sier Wenneberg.