– Vil styrke samarbeidet med kommunene

– Integreringsområdet er etter min noe av det mest meningsfylte og spennende en kan jobbe med, både faglig og politisk. Jeg har tro på å lykkes gjennom et godt lederskap og en god strategi. Det vil selvsagt ta tid og kreve langsiktig arbeid, sier IMDi-direktøren, Geir Barvik
Foto: Imdi.no
Geir Barvik (52), den nye direktøren i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), begynner å bli varm i trøya, etter tre måneder i stillingen.
0Shares

Barvik, som er tidligere direktør i Husbanken, ser potensialet i integreringsarbeidet som et samspill mellom kommunale, statlige og private aktører.

Hva vil du gjøre annerledes med IMDI?

– IMDi ble etablert som et kompetansesenter og en pådriver for integrering og mangfold. Det er gjort en betydelig innsats for å sette integreringsarbeidet på dagsorden, både i lokalsamfunn og på nasjonalt nivå. Etter snart fem års drift er tiden inne for å videreutvikle organisasjonen, slik at vi får på plass enda mer langsiktig jobbing med en bred integreringspolitikk. 

Langsiktig fokus

Han mener at IMDis regioner må ha et videre perspektiv for integrering enn bosetting av flyktninger og gjennomføring av introduksjonsprogram

– Vi ser for eksempel store gevinster i å ta i bruk det apparatet som er etablert til også å gjelde mennesker som kommer til Norge gjennom arbeidsinnvandring og familiegjenforening. Og ikke minst må vi klare å håndtere utfordringene rundt enslige mindreårige flyktninger på en god måte, sier han.

Integrering skjer ikke i staten

Han mener dessuten at IMDi i større grad må samspille og ha en god dialog med kommunene, slik at kommunene klarer å mobilisere og skape den lokale forankringen og eierskapet som må til for å lykkes.

– Integrering skjer ikke i staten. Integrering skjer der mennesker bor, i kommunene. IMDi har mange dyktige, kunnskapsrike medarbeidere over hele landet. Vi vil styrke regionkontorene, slik at de blir en enda mer kompetent samarbeidspartner for kommunene, partene i arbeidslivet, frivillige organisasjoner og andre instanser som vi må ha med oss på lokalt plan i dette viktige arbeidet.

Hvordan vil du samarbeide med innvandrere for å bedre integreringen?

– Vi har samarbeidsorganer, som sikrer dialog på overordnet, statlig nivå. Men direkte og konkret samarbeid mellom majoritets- og minoritetsbefolkningen må skje lokalt, i kommuner, på arbeidsplasser, skoler og utdanningssituasjoner.

En meningsfylt jobb

Geir Barvik tror veien å gå for å få enda bedre resultater er godt lederskap og god strategi, og gjennom samarbeid og dialog.

– Integrering er etter min mening noe av det mest meningsfylte og spennende en kan jobbe med, både faglig og politisk. Her vil vi erfare at det vil ta tid og kreve langsiktig arbeid fra alle parter, sier Barvik.