Økt arbeidsledighet blant trønderinnvandrere

Ny NAV-statistikk viser at arbeidsledigheten blant innvandrere Nord-Trøndelag har gått kraftig opp siden starten på finanskrisen høsten 2008
Foto: Wikimedia Commons/Thomas Andersen & Cato Edvardsen
Nye tall fra Nav viser at arbeidsledigheten blant innvandrere i Nord-Trøndelag har økt kraftig siden finanskrisen. Nav-direktør Jostein Solberg, slår fast at folk sliter med å få jobb.
Hina Jalil
Latest posts by Hina Jalil (see all)

Ved utgangen av oktober i 2008 var kun 5,9 prosent av innvandrerne i Nord-Trøndelag helt ledige. Mens ledigheten har gått ned med ni prosent blant nordtrønderne totalt sett, har den økt med 34 prosent blant innvandrere fra OECD-land mens den er uendret blant innvandrere fra land utenfor OECD, skriver nrk.no.

Problematisk

I nesten alle fylker i landet er det flere sysselsatte blant innvandrere fra OECD-land enn i befolkningen generelt. Men slik er det ikke i Nord-Trøndelag. Sysselsettingen blant vestlige innvandrere er på 66,9 prosent, mens den er 68,7 prosent i befolkningen totalt sett.

Navs fylkesdirektør i Nord-Trøndelag, Jostein Solberg, kan dermed slå fast at innvandrere ofte er blant de første som mister jobben når det er økonomisk nedgang. Tallene viser også at de ofte har problemer med å komme seg tilbake i arbeid.

– I Nord-Trøndelag er vi ikke flinke nok til å utnytte kompetansen til mange innvandrere. Dermed jobber mange utenfor sitt kompetanseområde og står svakere når det er blitt nedbemanninger, sier Solberg til nrk.no.