5000 i asylkø

Over 5000 asylsøknader står i kø hos Utlendingsnemda.

Siden årsskiftet har køen økt med hele 1000 saker.

Det er vanlig praksis at Utlendingsdirektøratet (UDI) videresender klager på alle avslag til Utlendingsnemda (UNE).

UDI klart å få opp farten på behandling av saker de sender videre. Siden oppstarten i fjor har UDI doblet saksproduksjonen fra 500 til rundt 1000 saker i måneden.

Problemet er at Regjeringens satsning på UDI ikke blitt fulgt opp med tilsvarende ressurser for Utlendingsnemnda, som behandler klager på alle avslag i UDI.

– Vi pekte på dette problemet før jul, etter at vi fikk nye anslag fra UDI på hvor mange saker de kom til å behandle, sier UNE-direktør Terje Sjeggestad til avisa.no.

Statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet Kristin Ørmen-Johnsen sier at dette ikke er hyggelige tall, men sier de er innstilt på at UNE nå skal få tilført resurser for å få ned restansene. Hun avviser at pengene til UNE kommer for sent.