Tjener penger på asylsøkere

0Shares

–Veldig givende arbeid, men også svært krevende, sier advokat Kristine Aarre Hånes, til BA.no.

I Hordaland har det i de siste fire årene blitt utbetalt til sammen 6,2 millioner kroner til advokater i asylsaker.

Alle asylsøkere har rett til gratis rettshjelp etter avslag på sine søknader. Utbetalingene til slik hjelp er firedoblet siden 2007, ifølge en oversikt BA har fått tilgang til.

I Hordaland er det advokatkontoret RettAdvokat som totalt sett har flest saker. Siden 2007 og frem til november i år har fylkesmannen utbetalt til sammen 1,4 millioner kroner til advokat Kristine Hånes og hennes kollega, advokat Per-Erik Gåskjenn i RettAdvokat, som har bistått nærmere 250 asylsøkere.

Nye regler

Vossa-advokaten Sjur Vinje fikk utbetalt én million og bergensadvokatene Knut-Johan Onarheim (804 000 kr), Johan Eide (446 855 kr) og Trond Christiansen (258 568 kr) er også flittig brukt gjennom advokatordningen for asylsøkere de siste årene.

For noen år siden var det god butikk å være asyladvokat, men etter flere kritiske oppslag i  pressen endret det seg. Advokatene fikk tidligere betalt for tid over perioder med hver klient, i dag er time-antallet begrenset.

Endringer i 2006

Reglene ble endret i 2006 for å sikre kvaliteten må advokatene nå godkjennes gjennom en egen ordning. Og i dag får de betalt kun for fem timers arbeid per klient, timeprisen er 805 kroner.

– Å gjøre en god jobb på fem timer er vanskelig. Mange dokumenter skal leses, nye opplysninger skal innhentes, det skal avholdes møter med klientene, tolk må skaffes, klage skal skrives og klagesakene skal følges opp, sier Aarre Hånes.

Hun sier at de fem timene ikke strekker til, og at arbeidet i virkeligheten tar dobbelt så mye tid som det advokatene har fått til rådighet.