Fem millioner til informasjonstiltak

I september startet regjeringspartiene arbeidet med å utarbeide regjeringens politiske plattform for perioden 2009-2013.
Foto: Statsministerens kontor
Stor interesse kunne registreres for midler til neste års kommunevalg

24 ulike organisasjoner får ca. fem millioner kroner tilsammen for å øke kunnskapen blant velgerne før kommune- og fylkestingsvalget høsten 2011. Debatter, valgaviser, nettsider på ulike språk og avis i blindeskrift er blant tiltakene, skriver Kommunal og regionaldepartementet på sin nettside, regjeringen.no/nb/dep/krd.

Noen av de som får midler er blant annet Agenda X ved Antirasistisk Senter, Vietnamesisk-Norsk forbund (VINOF), Radio Latin-Amerika og Somaliland Women´s Solidarity Association.

Søknadsrekord

Til neste års valg har departementet prioritert tiltak rettet mot ungdom, innvandrere og velgere med behov for særlig tilrettelagt informasjon. Interessen for tilskudds-ordningen har vært stor, og departementet fikk hele 82 søknader.

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete understreker at tiltakene er spesielt viktige ved kommunestyre- og fylkestingsvalg, hvor langt flere innvandrere har stemmerett sammennliknet med stortingsvalg.

– Jeg setter stor pris på den store interessen som finnes landet rundt for å øke kunnskap om valg og valgdeltakelse, og håper at tiltakene kan bidra til at flere unge og nordmenn med innvandrerbakgrunn velger å bruke stemmeretten, uttalte Navarsete til departementets nettside.