Satser på morsmål – skårer høyt

Læ¦rerstudent Jalal Bashir: viktig å fokusere på yrkets gode sider for å tiltrekke seg flere potensielle lærere med flerkulturell bakgrunn.
Foto: Claudio Castello
Tøyen skole best i indre by.
0Shares

Resultater fra både nasjonale prøver og kartleggingsprøver viser at elevene ved Tøyen skole skårer omtrent midt på treet sammenlignet med snittet i Oslo, og vesentlig over naboskolene i Oslo indre øst, skriver fagbladet I Skolen.

Skolen, som har kun 10-15 prosent elever med etnisk norsk bakgrunn går dermed mot trenden som sålangt har vist svakere resultater hos Oslo-skoler som har et høyt flerkulturell innslag.

Satsing og kompetanseheving


Rektor Tor A. Helgesen forteller til I Skolen at da han begynte i stillingen i 1996 var det kun tre tospråklige lærere på skolen og ingen av dem hadde godkjent pedagogisk utdanning.

– Vi har satset bevisst på å rekruttere lærere med utdanning fra landene de største språkgruppene tilhører. I dag er halvparten av de 36 lærerne ved Tøyen skole to- eller flerspråklige, og alle har godkjent pedagogisk kompetanse fra universitet eller høyskole, sier han til I Skolen.