47 barn forsvunnet fra norske asylmottak

NRK anslår at nesten 300 personer i Norge i dag er utsatt for menneskehandel. 47 barn er forsvunnet fra norske asylmottak så langt i år.
Foto: Oslo kommune
Så langt i år har rundt 60 barn forsvunnet fra norske asylmottak. Kun 13 har kommet til rette. 47 er fortsatt savnet.
0Shares

Justisminister Knut Storberget (Ap) tror flere av disse kan være utsatt for menneskehandel, melder NRK
.

– Noen legger ut på videre flukt og er ikke utsatt for menneskehandel. Men det er god grunn til å anta at flere av disse barna utsettes for det som de fleste av oss vil oppfatte som grov kriminalitet, sier Storberget.

NRK anslår at nesten 300 personer i Norge i dag er utsatt for menneskehandel. Storberget sier han vil skjerpe innsatsen mot denne virksomheten de neste fire årene. Målet er først og fremst å få tak i bakmennene og hindre at barn på asylmottak blir ofre.

I tillegg skal det brukes penger på å bedre mottaksapparatet og sikre oppfølging for ofre som blir sendt tilbake til hjemlandet.

Fra flere hold etterlyses det en bedre innsats for å sikre barna som er på mottak og finne dem som forsvinner.

– Jeg synes det er påfallende hvor lite organisert etterforskningen er etter disse forsvinningene, sier Arild Humlen, som leder Rettssikkerhetsutvalget i Advokatforeningen.

Seksjonsleder Janne Raanes i Redd Barna minner om Storbergets ansvar for asylbarn og påpeker at både asylmottakene og politiet sorterer under Justisdepartementet.