Lærer opp innvandrere i ledelse

Løfter frem ambisiøse minoriteter

Møtested: Global Future samler minoriteter som vil lykkes på øverste nivå i arbeidslivet. Nå er et nytt kull i ferd med å starte opp det NHO-styrte programmet. Foto: Torhild Hallre.
Foto: GF
Fra en gruppe på 228 unge talenter ble 25 imponerende deltagere valgt ut til årets Global Future-program. Programmet har som mål å lære høyt utdannede minoriteter å komme seg opp og frem i arbeidslivet.
Hina Jalil
Latest posts by Hina Jalil (see all)

Global Future er Næringlivets Hovedorganisasjons (NHO) program for å hjelpe høyt utdannede kvinner og menn med flerkulturell bakgrunn til relevante posisjoner i arbeidslivet, særlig lederstillinger og styrearbeid. Programmet arbeider for et mangfoldig sammensatt arbeidsliv.

– Vi er i gang med 25 fantastiske kandidater i Oslo og Akershus og vil åpne for nye søkere til kull nummer to om cirka et års tid. NHO har store forventninger til både resultater og ringvirkninger
av Global Future, forteller prosjektleder Torhild Hallre.

Vil skape kulturforståelse

Global Future har som formål å skape møteplasser for kultur- og kunnskapsformidling. Målgruppen er migranter med høyere utdanning og gode norskkunnskaper.

Dette virker veldig lovende.

Nessim Ghouas, deltaker i Global Future

– Personer med flerkulturell bakgrunn er viktige ressurser i arbeidslivet. Global Future vil ha dem med høy kompetanse, ambisjoner, evner og personlige forutsetninger
som kan rekrutteres til lederverv, fortsetter Hallre.

Underrepresentert

Nå skal de 25 kandidatene møtes til totalt 19 heldagssamlinger fordelt over 18 måneder. I tillegg kommer møter i læringsgrupper og møter med mentor, samt obligatorisk eksamen i styrekompetanse ved BI.

Byråd for Kultur og utdanning i Oslo, Torger Ødegaard, mener minoritetsbefolkningen i Oslo rommer mange talenter.

– Likevel er det ingen hemmelighet at denne gruppen ofte er underrepresentert i lederjobber, sier han til nho.no

Ønsker lederstilling

En av deltagerne i NHOs Global Future-program, Nessim Ghouas, ønsker seg en relevant lederstilling. Han har store forventninger til programmet.

– Et vesentlig poeng for meg er at programmet legger til rette for mine høye ambisjoner. Jeg skal lære meg å utnytte
min kompetanse og kunnskap til fulle.

Ghouas forteller at han søkte på programmet for å bidra til et mer velfungerende arbeidsmarked, der mangfold anvendes til det beste for norsk nærings- og samfunnsliv.

– Jeg er bevisst på at jeg kan bli en rollemodell, særlig for personer med minoritetsbakgrunn, sier han.

Programmet har gjort inntrykk på ham så langt.

– Det jeg selv har vært med på, samt
det jeg har hørt fra NHO sentralt og de andre NHO-regionene som kjører tilsvarende program, virker veldig lovende.

Om Global Future:

Tar i bruk talentet til høyt utdannede kvinner og menn med flerkulturell bakgrunn og gode norskkunnskaper og forbereder dem til sentrale stillinger, lederstillinger og styreverv. Global Future skal øke bedriftenes tilgang på høyt kvalifisert arbeidskraft og øke mangfoldet i næringslivet.

Målgruppen er personer med flekulturell bakgrunn, høyere utdannelse og gode norskkunnskaper og som ønsker karriereutvikling. Både personer i og utenfor arbeidslivet deltar.

Programmet foregår i Buskerud, Agder, Hordaland, Finnmark, Oslo og Akershus, Rogaland, Sogn og fjordane, Telemark, Troms, Trondheim, Vestfold og Østfold.