Flere får tuberkulose i Telemark

De fleste hadde tuberkulose i lungene, mens mange innvandrere hadde også sykdommen i lymfeknutene.

Det viser tall fra Det sentrale Tuberkuloseregister, skriver TA

Femten telemarkinger fikk påvist tuberkulose i fjor, det er dobbelt så mange som året før.

Det er bare fylkene Oslo, Akershus, Hordaland og Rogaland som hadde flere tilfeller.