Effektiviserer integreringen i Østfold

Norsk-kongolesiske Jean Claude Luabeya inviterer alle organisasjoner som jobber med innvandring og integrering i ؘstfold til å samarbeide i det nye innvandringsrådet som opprettes kommende helg.
Foto: Privat
Innvandreråd også på plass i vårt nabofylke.
Lørdag 29. januar vil Østfold Innvandrerråd formelt dannes i et møte på Kulturkvartalet i Sarpsborg. 
Ifølge norsk-kongolesiske Jean Claude Luabeya fra dannelseskomitéen vil dette være det første rådet av sitt slag i fylket.
– At alle landets fylker har sitt råd som jobber med saker knyttet til innvandring og integrering er noe jeg ser på som svært viktig. Vi som har jobbet på enkeltorganisasjonsnivå her i Østfold har lenge etterlyst dette, spesielt siden vi har like store utfordringer knyttet til integreringsspørsmålet som andre steder i Norge. 

Viktig å jobbe sammen
Luabeya sier det er spesielt rasisme, diskriminering og nyankomne barns situasjon i fylket rådet vil fokusere på som arbeidsområder.
– Nå har vi endelig et formelt råd som kan forsvare interessene til de som føler seg diskriminert på jobben eller mobbet på skolen på bakgrunn av hudfarge eller etnisitet. Det gir folk en sikkerhetsfølelse, hevder han.

Vil dette være med på effektivisere arbeidet rundt dette temaet?
– I aller høyeste grad. Hele poenget med å ha et rådsorgan blir at organisasjonene i større grad må finne fellesløsninger og jobbe sammen, sier han til utrop.no.