Både tyvene og vekterne var mørkhudede og begge slengte rasistiske bemerkninger. En av vekterne ble dømt.

 

I en av butikkene i Follo observerte vekteren at to jenter la varer i veskene, for deretter å gå ut av butikken uten å betale. Jentene ble stanset av vekteren og ble tatt med til vekterrommet, ifølge Østlandets blad.

På vei ned begynte en av jentene å skrike høylytt, og begge jentene gjorde en viss motstand ved at de viftet med hendene. Stemningen ble også amper inne i vekterrommet, hvor jentene blant annet nektet å oppgi identiteten sin.

Det var i retten ulike forklaringer om hva som ble sagt, men retten finner det godtgjort at jentene ikke samarbeidet for å få sluttført anmeldelsen.

Vekterne forklarte at de prøvde å roe ned situasjonen, uten at de lyktes med det. Den tiltalte vekteren forklarte at jentene bare fortsatte og fortsatte.

På et tidspunkt skal en av jentene ha omtalt både tiltalte og hans mor på en måte som tiltalte opplevde som særlig krenkende. Butikktyvene skal også ha ropte rasistiske ting til vekteren.

Vekteren har erkjent at han ble sterkt provosert, at han sa «flere dumme ting» og på et tidspunkt kastet en stol i veggen. For dette ble han dømt.

Vekteren skal blant annet ha sagt «din forpulte hore … jeg har adressen din og jeg skal vente utenfor» eller lignende. Han skal også ha sagt «din fittepuler .. jeg skal rive av deg av den mørke fargen din» til tyvene.

Det ble foretatt opptak av episoden, og små videosekvenser ble avspilt i retten.

Retten mente at uttalelsene til vekteren var egnet til å fremkalle alvorlig frykt. Kombinasjonen av negative karakteristikker samtidig som han holdt en stol i hånden, ble vektlagt i dommen.

Retten bemerker at tiltalte som vekter på jobb burde håndtert situasjonen annerledes.

Vekteren ble dømt til 21 dagers fengsel, med en prøvetid på to år, og en bot på 10.000 kroner.