Opplæringspris til Sykehjemsetaten

Sykehjemsetatens direktør Bente Riis flankert av ordfører Fabian Stang og kommunaldirektør Bjørg Månum Andersson.
Foto: Sofus Urke / Oslo Kommune
Sykehjemsetaten får prisen for sitt arbeid med å heve norskkompetansen til ansatte ved kommunale sykehjem i Oslo.
0Shares

– Vi intensiverer nå arbeidet med å styrke norskkompetansen til ansatte ved sykehjemmene. Opplæringsprisen vil være en viktig inspirasjon i dette arbeidet, sa etatsdirektør Bente Riis i sin takketale under utdelingen av Oslo kommunes opplæringspris 2010. 

Prisen består av et serigrafi som er laget av kunstneren Per Kleiva og et stipend på kr. 50 000,-. Opplæringsprisen deles i år ut for 15. gang.
Det er Oslo kommunes opplærings- og utviklingsfond (OU-fondet) som deler ut opplæringsprisen som en påskjønnelse for særlig innsats innenfor opplæring.

– Vi er opptatt av å stimulere til nytenkning og nyskapning som kommer Oslo kommunes tjenesteapparat og brukere til gode, sier leder av OU-fondets styre, kommunaldirektør Bjørg Månum Andersson.