Folkehelse-rapport viser at innvandrermenn røyker mest

Innvandrermenn er den gruppen som røyker mest og i minst grad har sluttet å røyke, viser nye tall fra Folkehelseinstituttet (Foto: Illustrasjon).
Andelen røykere er dobbelt så høy blant menn fra Vietnam, Tyrkia, Polen og Kosovo, sammenliknet med menn i befolkningen for øvrig.

Nedgangen i andel menn som røyker er kraftig, men ikke blant innvandrermenn, viser en fersk rapport fra Folkehelseinstituttet, ifølge P4.

Statistikken viser at 31,5 prosent av innvandrermenn røyker. Andelen røykere er dobbelt så høy blant menn fra Vietnam, Tyrkia, Polen og Kosovo, der cirka 45 prosent røyker.

Vanskelig gruppe å nå frem til

Helsedirektoratet er ikke fornøyd med at en så stor andel innvandrermenn fortsatt ikke har stumpet røyken.
Flere målrettede forsøk er blitt på å nå disse gruppene, blant annet ved å ha kampanjer på deres morsmål og direkte kontakt gjennom sosiale medier.
– Det er en stor del som er sesongarbeidere, som bor store deler av året i hjemlandet og ikke bruker norsk helsetjeneste. Det gjør at dette er en vanskelig gruppe å nå, sier avdelingsdirektør i direktoratet, Jakob Linhave, til P4.

– Nødt til å ha generell strategi

Nestleder i helsekomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe, mener det er viktig med en generell strategi når det gjelder innvandrerhelse.
– At det er så stor forskjell mellom enkelte innvandrergrupper og befolkningen ellers er en utvikling vi ikke kan være bekjent av, sier hun til P4.