Unio vil gi ureturnerbare asylsøkere arbeidstillatelse

Ureturnerbare flyktninger må kunne få lov til å jobbe og ha en inntekt, mener Unio.
Foto: Claudio Castello
Unio ønsker å gjeninnføre arbeidstillatelse for lengeværende asylsøkere som har fått endelig avslag, men som ikke kan returneres til hjemlandet.
0Shares

Unio (Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede) har i dag vedtatt en uttalelse, hvor man påpeker behovet for en lovendring, slik at ureturnerbare asylsøkere får tillatelse til å arbeide fram til en retur kan finne sted.

Uttalelsen sier blant annet:

– Arbeid gir inntekt og mulighet til å forsørge seg selv. Arbeid bidrar til mening i hverdagen og fellesskap. Arbeid er helsefremmende. Det er derfor svært uheldig at dagens lovgiving utestenger en gruppe mennesker i arbeidsfør alder fra arbeidsmarkedet. Regjeringen har erkjent denne gruppens eksistens gjennom omtale av gruppen i Granavold-plattformen.

Videre går uttalelsen:

– Uavhengig av synet på norsk asylpolitikk må vi erkjenne at det er en gruppe mennesker som tross avslag på asylsøknaden, ikke kan returneres til sitt hjemland. I dag har ikke denne gruppen arbeidstillatelse og de har kun rett på akutt helsehjelp. Mange kan leve i flere år på asylmottak med bare en liten månedlig økonomisk støtte til å dekke mat, klær, medisiner og andre nødvendigheter. Dette er en tilværelse som kan gi både fysiske og psykiske helseskader, og som setter folk i en situasjon der de blir ekstra sårbare for utnyttelse av ulike slag.