Hamar satser på etnisk likestilling

Alle skal med: Hamar kommunes nye strategiplan for mangfold skal fremme rekruttering og hindre ekskludering, f. eks. på arbeidsplassene.
Foto: Uzma Rana
Ny mangfoldsplan skal motvirke diskriminering
0Shares

Hamar kommune har på sine nettsider lagt ut en ny mangfoldsplan. Ifølge hamar.kommune.no er planen et strategisk, styrende dokument for kommunens arbeid for å oppnå etnisk likestilling, og gjelder for tidsperioden 2010-13.

Tilgjengelighet for alle

Fokuset ligger blant annet på at arbeidsgiverpolitikken skal ha et tydelig mangfoldsperspektiv og at kommunens organisasjon skal gjenspeile sammensetningen i befolkningen i Hamar by.

– Vi håper at Mangfoldsplanen bidrar til at vi alle reiser slike spørsmål og handler deretter. Bare da kan vi nå kommuneplanens mål om at «Hamar skal være en kommune med likestilling og fravær av diskriminering, der alle har like muligheter, rettigheter og plikter til å bruke sine ressurser og delta i samfunnet, sier Bodil Høistad og Siri Anette Løvdal Brandtzæg, ansvarlige for utarbeidelsen av planen til hamar.kommune.no.