Starter gratis kompetanseheving

Ny tilbud med kompetanseheving for tospråklige barnehageassistenter gavner barn med minoritetsbakgrunn.
Foto: Majoran Vivekananthan
Høgskolen i Telemark setter i gang utdanning for tospråklige assistenter i barnehagen (KOMPASS) høsten 2011.
0Shares
Tilbudet gjøres i samarbeid med Høgskolen i Telemark. Tilbudet går ut til tospråklige assistenter i barnehagene i Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud fylke, og kurset/utdanningen omfatter 30 deltakere/studenter.
Assistentene kan gjennomføre kurset som deltaker og få kursbevis eller som student. Sistnevnte vil kvalifisere til 15 studiepoeng ved bestått eksamen
Nødvendig
Seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Buskerud, Vibeke Norheim Holm, sier hun har forventninger til at tiltaket skal dekke et hittil nå udekket etterspørsel.
– Vi ser veldig positivt på at assistentene nå får et reellt tilbud, sier Norheim Holm til utrop.no
Hun ser på gratisutdanningen som særdeles viktig i Drammensområdet.
– Her har du mange barn som som lenge har hatt behov to- eller flerspråklige barnehageassistenter med samme språk- og kulturkunnskap.