UDI slakter politiets alderssjekk

Utlendingsdirektoratet (UDI) slakter Politiets Utlendingsenhet for måten alderssjekk av flyktninger gjennomføres.
Foto: Flickr/US Air Force
Author Recent Posts Claudio Castello Latest posts by Claudio Castello (see all) Norge skal ta imot færre kvoteflyktninger - 06.10.2022 Nylansert nettplattform gjør moskétjenester digitale - 06.10.2022 Ghafoors historie blir forestilling - 06.10.2022 Utlendingsdirektoratet mener politiet bryter sine egne retningslinjer i arbeidet for å hindre asyl-juks. I et brev fra Utlendingsdirektoratet (UDI) til Politiets Utlendingsenhet […]
0Shares
Utlendingsdirektoratet mener politiet bryter sine egne retningslinjer i arbeidet for å hindre asyl-juks.
I et brev fra Utlendingsdirektoratet (UDI) til Politiets Utlendingsenhet (PU), signert avdelingsdirektør Hanne Jendal, slaktes politiets rutiner. Særlig gjelder dette i tilfeller der asylsøkere lyver om alderen for å få opphold i Norge.
Avdelingsdirektør Hanne Jendal i Utlendingsdirektoratet understreker  at Politiets Utlendingsenhet har en viktig oppgave ettersom denne etaten alltid er den første som møter asylsøkerne.
– Det handler om å luke ut personer som helt klart er overårige, det vil si over 18 år, sier Jendal.

Avviser kritikk
Ingrid Wirum, sjef for Politiets Utlendingsenhet, slår kraftig tilbake mot kritikken. Hun hevder at politiet har gode rutiner og ikke unnlater å melde tvil om riktig identitet til Utlendingsdirektoratet.

– Våre saksbehandlere gjør dette rutimessig. Opplysningene blir alltid videreformidlet til UDI siden de rutinemessig legges inn i politiet og UDIs felles saksbehahdlingsverktøy, sier Wirum i en e-post formidlet av midlertidig kommunikasjonssjef i PU, Monica Thorud til VG Nett.