Det rapporteres stadig inn om flere tilfeller av vold og trusler i Osloskolen. På bildet: Majorstuen skole i Oslo
Foto: Flickr
Oslo Høyre har sviktet i de 30 årene de har regjert i hovedstaden ved å ha en passiv sosialpolitikk. Det har satt minoritetsfamilier i en vanskelig situasjon og virket negativt inn på barnas skoleresultater, mener innsenderen.
0Shares
Latest posts by Nasir Ahmed, styremedlem i utdanningspolitisk forum, Oslo Ap (see all)

Atter en gang har osloelevene blitt kåret til de flinkeste i Norge på nasjonale prøver (senhøsten 2010). Dette var en gladnyhet spesielt for elever med tilhørighet til såkalte minoritetsfamilier, siden cirka 1/3 av osloelevene tilhører denne kategorien. Disse får dermed en anerkjennelse for sin suksess, selv om det diskuteres om nasjonale prøver er hensiktsmessige, noe som synes å være en evigvarende diskusjon. Dersom hensikten er å forsterke oppfølging av den enkelte elev basert på prestasjonene på prøven, er det all grunn til å kjempe for nasjonale prøver.

Fritas
NIFU Steps rapport som ble referert i Aftenposten 6.11. i fjor, kommer med tall og forskning som er av en spesiell karakter, og fortjener vår fulle oppmerksomhet. Selv om det er dokumentert at det er mange osloelever som fritas fra nasjonale prøver fordi de ikke er ”kvalifiserte” nok –  noe som vil kunne tenkes å bidra til å rangere skolen noe lavere på lista, slår Oslo Høyre seg på brystet og ser seg fornøyd med resultatene. Oslo Høyre gir sine tiltak i skolepolitikken æren for de gode resultatene i hovedstaden.

Sammensetning viktigst
Rapporten sier klart og tydelig at skolens kvalitet har minimalt å si for elevens prestasjon på skolen, mens heller elevens sosiale bakgrunn har en tydeligere effekt på elevens resultater.  Elevsammensetningen og foreldrenes utdannelse er blant de faktorene som spiller en viktig rolle. Når det finnes en viss mengde elever som har foreldre med høy utdannelse gir det en positiv effekt på hele klassens skoleresultater. Med det som grunnlag er det viktig å jobbe for en elevsammensetning som skaper en riktig balanse i klasserommet, slik at en kan lykkes både med sosialisering (flerkulturelt) og det akademiske. Nettopp her har Oslo Høyre sviktet i de 30 år som de har regjert i hovedstaden, ved å ha en passiv sosialpolitikk, eller i verste fall ved å ha ignorert den fullstendig. De har ikke tilrettelagt for at minoritetsfamilier skal kunne bosette seg på Oslo vest, heller ikke har de modernisert eksempelvis Groruddalen til å bli attraktivt for etnisk norske familier.

Minske sosiale forskjeller
Regjeringspartiene jobber blant annet for å gjøre tilgjengelig kommunale boliger på Oslo vest for innvandrerfamilier, med den hensikt å spre befolkningen i hovedstaden. Å flytte på skolegrensene for å skape mer balansert elevsammensetning, vil nok ikke forbedre situasjon helt og fullt, men det vil i hvertfall hjelpe noe. Disse tiltakene alene vil minske sjansene for økte sosiale forskjeller i hovedstaden.

Rapporten fremhever videre at antall undervisningstimer har den aller største betydning for elevens gode resultater.  Dette er også noe Arbeiderpartiet jobber for.

Nye koster
Det er skammelig at flerspråklige elever fremstilles i et dårlig lys når noe ikke går bra med osloskolen, nettopp noe Oslo Høyre også poengterer. Men de glemmer at deres sosial- og utdanningspolitikk, som har regjert i hovedstaden, gir disse barna dårligere utgangspunkt for et suksessrikt liv. Det er på tide med utskiftninger i Oslo Rådhus, slik at noen som aktivt kan jobbe for en mer mangfoldig hovedstad, og kan skape et reelt bilde av osloelevenes resultater på de nasjonale prøvene, tar over.