Ønsker lydopptak av asylsøkere

UDI gjennomfører ca. 50 asylintervjuer hver dag. Nå vil direktoratet ha faste lydopptak som motvekt til dårlige tolker som vrir om saksfremstillingen.
I dag gjør UDI bare lydopptak under intervjuer av enslige mindreårige asylsøkere, og i tilfeller der det er usikkerhet om hvorvidt tolkingen er god nok. Nå vil direktoratet gjøre opptak av samtlige intervjuer.
– Det er først og fremst av hensyn til rettssikkerheten, men det vil også gi oss en effektivitetsgevinst. I dag bruker vi mye tid på å gjennomgå intervjuet i etterkant. Med lydopptak unngår vi diskusjoner om hva som er sagt og ikke sagt. Og det gjør det lettere å etterprøve uttalelser som kan være avgjørende for utfallet av asylsøknaden, sier direktør Hanne Jendal i UDIs asylavdeling, til BT.no
UDI gjennomfører mellom 40 og 60 asylintervjuer hver dag.
Lydopptak er en god idé
– Vi har tatt til orde for dette tidligere, fordi det vil fjerne misforståelser og gi en tryggere saksbehandling for den enkelte søker. Vi vet at dårlige tolker kan være et problem, og i enkelte ekstreme tilfeller legger tolken ord i munnen på søkeren og vrir på fremstillingen. Lydopptak vil gi økt sikkerhet, sier generalsekretær Ann-Magrit Austenå i NOAS.
Det er Justisdepartementet som avgjør om lydopptak skal bli fast praksis. Det er foreløpig uklart hvor mye det tekniske utstyret vil koste.
Godt forklart
– Rettsikkerheten til asylsøkere rundt asylintervjuet er et ofte diskutert tema, sier Kari Helene Partapuoli, leder for Antirasistisk Senter, til utrop.no.
Hun mener det er viktig og forklare nøye for asylsøkeren hvordan intervjuet vil foregå, for å skape trygge rammer til intervjuet. Og for å foklare hvordan det kan gange vedkommende om intervjuet blir tatt opp. 
– Vanlige utfordinger mange asylsøkere opplever under intervjuet er at de føler seg dårlig informert og at spørsmålene stilles helt uforståelig for dem, sier Partapuoli til utrop.no.