Slipper bok om polske arbeidsinnvandrere

 
Foto: Ida Tolgensbakk Vedeld
Innvandrere fra Polen utgjør den største innvandringsgruppen i Norge i dag, med omlag 50 000 til 100 000. Nå er deres situasjon nøyaktig kartlagt i bokformat.
Etter at Polen ble medlem av EU, begynte utvandringen av Polen for fullt, forteller Kristian Meisingset, redaktør i Frekk Forlag og medskribent til boken «Polakk: De er kommet for å bli. Hvordan vil det gå?»
Han har sammen med Aleksandra Anna Kawecka og Elzbieta Czapka skrevet boken Polakk. Boken inneholder samtaler med polakker som bor og jobber i Norge og polakker i Polen.
– Vi har med boken ønsket å gi et grundigere bildet av polakker i Norge. I media handler det mye om underbetalte bygningsarbeidere. Det er ikke bare arbeid og lønn som er temaet i boken, sier Meisinget til utrop.no.

Blir bofaste

Meisinget forteller at mange arbeidsinnvandrerene ville tilbake, men likevel viser det seg at mange bosetter seg og blir. Forfatterne er derfor interesserte i å fremme spørsmålet om hva som vil skje videre med gruppen. 
I boken har de blant annet sett på språk, skolegang og religion. Språket er noe Meisinget mener er en stor utfordring. Som arbeidsinnvandrere har de ingen plikt eller rett på å lære seg norsk, noe han mener fører til at mange ikke lærer seg norsk. Kombinert med minimale engelskkunnskaper gir dette en kinkig situasjon.
– Hvis de ikke lærer seg språket, kan det være vanskeligere for dem å orientere seg i arbeidslivet og føre til at de går glipp av bedre jobber, ifølge Meisinget.

Landet gjør det bedre

Han mener den typiske jobben polske i Norge er bygningsarbeider eller vaskehjelp, men han nevner også at det er store forskjeller blant de polske innvandrerne. 

Meisinget forteller også at et av kapitlene handler om hvordan det går i Polen etter at utvandringen begynte.

– Arbeidsledigheten har sunket og de har klart seg godt gjennom finanskrisen, sier han til utrop.no