Nødsentral må kunne samisk

110-sentralen og Brannvesenet (her på plass under en fabrikkbrann på Thorshov) må bli mer samiskkkyndig. Opprettholde dagens tolkeordning er ikke nok, ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredsakp (DSB)
Foto: Claudio Castello
110-sentralen i Finnmark må kunne betjene nødmeldinger på samisk direkte, sier Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).
Ordning med dagens praksis og tolketjeneste er ikke tilstrekkelig for å ivareta nødstilte, ifølge direktoratet, skriver NRK Sápmi.
Nylig var man på tilsyn i fem kommuner og 110-sentralen for Finnmark. I tilsynsrapporten er det gitt avvik for at det ved 110-sentralen ikke er etablert en fast bemanning av kvalifisert personell som sikrer forsvarlig mottak, registrering og oppfølging av nødmeldinger på samisk.
Må bli språkkyndige
Slik situasjonen er i dag har hverken brannkonstablene eller operatørene på sentralen noe samisk språkkompetanse.
– Operatøren må kunne intervjue innringeren på samisk. Det er nødvendig for å unngå misforståelser om hendelsens omfang og hvor det har skjedd, slik at man får dirigert riktig innsatsstyrke til rett sted så raskt som mulig, sier avdelingsleder Hans Kristian Madsen i DSB til NRK Sápmi.