Ektemannen: - Det er rene torturen som UDI driver med

UDI splitter småbarnsfamilie

Kastes ut? Donna Grødahl kan bli tvunget tilbake til hjemlandet Filippinene
Foto: Privat
Øystein Grødahl tjener mer enn nok til å forsørge kona. Likevel vil utlendingsmyndighetene kaste småbarnsmoren Donna Grødahl ut av landet. Begrunnelsen er at ektemannen ikke hadde høy nok inntekt i 2008 og 2009.
Kjetil Hegna
Latest posts by Kjetil Hegna (see all)

 

– Øystein Grødahl har dokumentert at han kan forsørge familien sin nå og i fremtiden. Derfor virker avslaget urettferdig og urimelig, sier ordfører i Kristiansund Per Kristian Øyen (Ap) .

Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) har heller ikke tatt hensyn til at parets ett år gamle datter er best tjent med at familien holdes samlet.

Stort engasjement

Saken har satt sinnene i kok i vestlandsbyen. Flere enn 2000 kristiansundere har skrevet seg på underskriftslister i protest mot UDI og UNEs behandling av ekteparet Grødahl. På Facebook er det opprettet en egen gruppe til støtte for familien.

Øystein Grødahl merker godt den folkelige støtten. Han kan knapt gå på butikken uten å få henvendelser fra engasjerte medborgere som vil snakke med ham. Ektemannen legger imidlertid ikke skjul på at usikkerhet om fremtiden og rundene med UDI og UNE har tappet ham og kona for krefter.

Dette er meningsløst. Familien rammes av flere urimelige regler.

– Jeg klarer ikke tanken på at Donna og datteren vår må reise. Det er rene torturen. Man kan bli syk bare av å tenke på det, sier Øystein Grødahl, som har diabetes.

Møttes i Norge

De møttes i 2008 da filippinske Donna jobbet som au pair i Norge. Søt musikk oppstod og sommeren etter giftet de seg. I desember 2009 søkte Donna om familiegjenforening. To måneder senere kom datteren Jasmin til verden. I september i fjor kom avslaget fra UDI. De begrunnet det med at Øystein Grødahl oppfylte underholdskravet. På grunn av diabetes hadde han de siste to årene vært syk og hatt en del fravær fra enkeltmannsforetaket han drev. Etter hvert havnet han på attføring. Dette regnet ikke UDI som inntekt.

Avslaget ble anket. I anken ble det lagt ved dokumentasjon som viste at Øystein hadde begynt å arbeide for firmaet Industrikopi i Kristiansund, hvor han hadde en årslønn på 360 000 kroner, som er langt over underholdskravet på 225 400 kroner.

Det ble også vist til at det i denne saken foreligger sterke menneskelige hensyn, siden datteren kom til å miste kontakten med en av foreldrene dersom Donna ikke fikk oppholdstillatelse.

Meningsløst avslag
I svaret fra UDI het det at kravet til fremtidig inntekt nå var oppfylt. Men siden Øystein ikke hadde hatt høy nok inntekt for ett år siden, ble søknaden om familiegjenforening avslått.

– Dette er meningsløst. Familien rammes av flere urimelige regler. Selv om mannen nå åpenbart har forsørgerevne, kreves det at han skal ha hatt inntekt over underholdskravet for ett år siden også. Kravet om at kona må bryte opp fra familien i Norge og søke om familiegjenforening på nytt fra hjemlandet, kan bety at de står foran en ganske lang atskillelse, sier Rune Berglund Steen i Antirasistisk Senter.

Tar ikke hensyn

Senhøstes i fjor ble saken oversendt UNE for videre klagebehandling. To dager før Jasmins ettårsdag i februar kom avgjørelsen. UNE opprettholdt UDIs avslag med begrunnelse i at underholdskravet ikke var oppfylt. UNE mente heller ikke at en felles datter var god nok grunn til å se bort fra inntektskravet bakover i tid.

– UDI og UNE legger lista for å ta i bruk bestemmelsen om å gi opphold på grunnlag av sterke menneskelige hensyn så høyt at det knapt er noen som passerer. Dersom et ett år gammelt barn ikke vurderes som god nok grunn til at en av foreldrene ikke må forlate landet, så skjønner ikke jeg hva som skal til, sier ekteparets advokat, Ole Erik Gussiås.

Etterlyser forandring

I FNs barnekonvensjon står det at barnets beste skal vektlegges. UNE mener imidlertid ikke at de bryter konvensjonen ved å splitte småbarnsfamilien.

I avslaget heter det at å stille krav til familieinnvandring ikke antas å innebære noen krenkelse av veken barnekonvensjonen eller Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Øystein Grødahl karakteriserer avslagene som inhumane og tragiske og mener politikerne må på banen for å rydde opp i UDI og UNE.

Tatt opp saken
Ordføreren i Kristiansund har tatt saken opp med justisdepartementet. Men de later ikke til å være villige til å endre regelverket slik at Donna Grødahl slipper å reise tilbake til Filippinene for å søke om familiegjenforening derfra, noe som kan ta svært lang tid.

Stortingsrepresentant Tove-Lise Torve (Ap) er medlem i justiskomiteen. Hun er kritisk til utlendingsmyndighetenes avgjørelse.

– Saksbehandlerne burde tatt mer hensyn til at det er et barn med i bildet, sier hun.
Familien gir imidlertid ikke opp alt håp om at Donna og Jasmin kan bli værende i Norge. De har nå sendt en henvendelse til UNE om at Donna må få bli av hensyn til Øysteins diabetes.