Tvangsreturnert til Iran

Iran: et livsfarlig sted å være for folk som ikke passer inn under mullahenes styre, være det seg samfunnskritikere, eller homofile, som bildet viser. Særlig tvangsreturnerte risikerer fengsel eller henrettelse. Nå krever flere norske flyktningorganisasjoner at norske myndigheter må revurdere praksisen.
Foto: Queervisions
19 år gamle Rahim Rostami, som kom til Norge som enslig mindreårig, ble i februar i år tvangsreturnert av norsk politi til Iran, hvor han har sittet fengslet siden. Flere organisasjoner krever nå umiddelbare tiltak.
Rostami sitter fengslet i enecelle i det beryktede Evian-fengselet, og skal være nektet kausjon. Alle indikasjoner tilsier at det er grunn til stor bekymring, skriver nyemeninger.no.
Norsk Folkehjelp, Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF), Den norske Helsingforskomité og Antirasistisk Senter krever nå full gjennomgang og u-sving i saken.
– Norske myndigheter må arbeide aktivt og på høyt nivå overfor iranske myndigheter for å få Rostami løslatt så raskt som mulig. Alle tvangsrerturer til Iran må stanses frem til det er foretatt en grundig gjennomgang av hva som gikk feil i norske myndigheters behandling av denne saken. Ved løslatelse må han hentes tilbake til trygghet i Norge, skriver han i et innlegg til nyemeninger.no.

Kan være i livsfare

Ny Tid skriver at Rostamis familie har fått beskjed om at han ikke vil slippe ut under noen omstendighet, og at han anklages for å ha utført handlinger mot “rikets sikkerhet”. 
Norsk-iraneren og menneskerettighetsaktivisten Mahmood Amiry-Moghaddam, leder for Iran Human Rights, er sterkt bekymret over situasjonen.
– Saken er den desidert mest alvorlige vi har vært borti. Alle signaler tilsier at Rostami nå er i akutt livsfare, sier han til nytid.no.